Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Yahalom

Prowadzący strzelanie

Recommended Posts

Gdzie na Śląsku najlepiej zrobić kwit na prowadzącego strzelanie?

Widziałem, że niektóre strzelnice oferują takowe - jednak czy są one coś warte?

Słyszałem, że jest problem z respektowaniem gdzie-nie-gdzie kwitów innych niż PZSS czy LOK...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ze zrozumieniem pkt. 1, podpunkt b) regulaminu. Odbywasz kurs, po czym zdajesz egzamin lub w przypadku ukończenia kursu instruktorskiego zgodnego z par. 3, zdajesz sam egzamin :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×