Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
ThomX

Sa-b05 nie odbija spustu na single

Recommended Posts

Hej wszystkim. Mam taki problem: replika na singlu oddaje jeden strzał i spust nie wraca do pierwotnego położenia, czyli żeby znów strzelić muszę go palcem wyprostować. Na auto nie ma takiego problemu. Co ciekawe po strzale na singlu przełączenie selektorem ognia na safe powoduje powrót spustu na miejsce i po przełączeniu na semi znów można strzelić raz i znów spust nie wraca sam, trzeba go przesunąć palcem. Po odpięciu baterii spust na sucho chodzi normalnie i na semi i na auto. Replika to Specna Arms sa-b05

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×