Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Xavras Wyżryn - Olendry 2010


Recommended Posts

mniejsze.jpg

 

Z północy nadleciał klucz szturmowych śmigłowców. Witschko uniósł rękę i Amerykanin zamarł w pół kroku. Gapili się w szare niebo przez bezlistne jeszcze gałęzie drzew, w tej części lasu rosnących bardzo gęsto. Wąskie, ciemne maszyny z czarnymi krzyżami Reichswehry na bokach przemknęły ponad nimi w dźwiękowej chmurze rozedrganego grzmotu. Jeden, dwa, trzy, pięć, siedem. Jak apokaliptyczna szarańcza. Smith żałował, że nie ma na głowie kołpaka, byłoby świetne ujęcie. Gdy zniknęły, spojrzał na zegarek. Szósta szesnaście.

- Często tak? - spytał Ślązaka. Przemytnik wzruszył ramionami.

- Ruskie ich ostrzeliwują, ale bez przekonania. Od śmierci Stalina nie było na Pomorzu poważnego incydentu. Przecież pan wie. Prewencja. Przekraczają granicę o trzydzieści kilometrów i więcej. Moskwa nawet nie ma Pretensji: strzelają do tych, co trzeba.

Rozmawiali po rosyjsku, bo Smith w niemieckim był słaby, a Witschko bał się przeciwpiechotnych min językowych.(...)

Kwadrans później przesunęła się ponad nimi ta sama eskadra helikopterów; wracały do bazy. Ostatni, siódmy, cokolwiek spóźniony względem reszty, ciągnął za sobą brudny warkocz dymu. Leciał nisko, chybotliwie. Widzieli go ze szczytu wzgórza, pomiędzy drzewami. Podniósł się jeszcze raz i drugi, zajęczał rozpaczliwie swymi wirnikami - i spadł w las. Huknęło. Wyrósł w bladoszare niebo gorący pióropusz gazów i popiołu. Z północy zawróciły dwie maszyny, pokołowały nad wrakiem, lecz w końcu odleciały: widocznie nie pozostało nic do ratowania. Witschko i Smith schodzili ze wzgórza. Wiatr zamarł i czarny słup śmierci stał pionowo, prosto na ich drodze, Ian nic nie widzącym wzrokiem spojrzał na zegarek, jakby ów odruch zwyczajności był w stanie przywrócić mu dawno utracony spokój umysłu. Szósta czterdzieści dwie, trzydziesty marca 1996 roku. Mord o zimnym poranku. Niech szlag trafi Polskę...

(cyt. za Jacek Dukaj, "Xavras Wyżryn")

 

"Grupa Południe" - Tarnobrzeg zaprasza na kolejny zlot na terenach dawnej ciepłowni w Olendrach k/Zabrnia.

Tło historyczne imprezy jest tradycyjnie już oparte na alternatywnej wizji współczesnego świata z powieści Jacka Dukaja "Xavras Wyżryn"

 

Czas: 21-22 sierpnia 2010 r. Możliwy przyjazd 20 sierpnia (Zobacz pełny harmonogram)

Miejsce: dawna Ciepłownia Olendry k/Zabrnia, gmina Grębów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie. (Jak dojechać)

Wpisowe: 30 PLN (trzydzieści złotych)

Zgłoszenia do 12 sierpnia

Limit miejsc : 150

Zdjęcia terenu tutaj

Mapa terenu tutaj

Więcej informacji i opinie o poprzednich edycjach:

Olendry 09 i Wmasg 09

Olendry 2008 i Wmasg 2008

Xavras Wyżryn 2006-2009

 

swiat.jpg

Świat, jak znamy, nie istnieje. Po pierwszej wojnie światowej Polska odzyskała wprawdzie niepodległość - lecz na krótko. Klęska w bitwie warszawskiej umożliwiła bolszewikom zajęcie całej Polski wraz z Ukrainą i państwami bałtyckimi.

Rosji Radzieckiej zabrakło jednak sił na dalszy marsz za zachód, zwłaszcza gdy na jej drodze stanęły wsparte posiłkami z zachodu i wyposażone przez dawnych aliantów zachodnich armie Rzeszy Niemieckiej. Rozejm podpisany wiosną 1922 r. w Rydze zachowywał status quo tworząc linię demarkacyjną od Gdańska przez Poznań na Śląsk i do Zakopanego.

W ZSRR Stalin szybko objął przewodnictwo partii i państwa. Jego reżim starał się eliminować wszelkie przejawy polskości, aby zapobiec powstaniom, jakie targały zaborem rosyjskim w XIX wieku.

Europa, mając dość kłopotów z własnymi rewolucjami i powojennym kryzysem gospodarczym przez kilka lat biernie przyglądała się rosnącej potędze Związku Radzieckiego i Republiki Chin, gdzie w 1929r. władzę przejęli komuniści. Zagrożenie unicestwieniem dla zachodnich demokracji jakie mogła przynieść nowa wojna w Europie, skłoniło Ligę Narodów

do podpisania w 1933 r. traktatu z ZSRR, m.in. sankcjonującego aneksję Polski i powstanie Republiki Nadwiślańskiej w ramach Związku Radzieckiego

Czas chwiejnego pokoju nie okazał się jednak długi....

1 września 1939 r. cztery miliony rosyjskich żołnierzy uderzyło na Zachód.Podczas Wielkiej Wojny Bolszewickiej jak ją później nazwano - ZSRR starał się przejąć kontrolę nad Zachodnią Europą. W ciągu pierwszych 6 miesięcy Rosjanie doszli do Linii Maginota i.. stanęli wskutek braków w zaopatrzeniu, rozciągniętych linii komunikacyjnych, polskiej i niemieckiej partyzantki. „Niepabiedinnej” Armii czerwonej zabrakło sił.

Wojna pozycyjna na froncie ciągnącym się od granicy szwajcarskiej przez Alzację i Wogezy aż do pól Flandrii, trwała do 1944 roku, kiedy koalicja antybolszewicka zrzuciła trzy bomby atomowe na Leningrad, Kijów i Warszawę aby Zapobiec planowanej na zimę gigantycznej ofensywie armii sowieckiej.

Miliony ludzi zginęło w eksplozjach. Wiele więcej zmarło na "Starą Promienistą" jak miejscowi nazywają chorobę popromienną. Obszar pomiędzy trzema zbombardowanymi miastami stał się znany jako "atomowy trójkąt". Przez kolejne kilkadziesiąt lat większość nowo narodzonych tam dzieci umierała, te które przeżyły rodziły się z różnego rodzaju mutacjami.

Atomowa apokalipsa skłoniła ZSRR do podpisania pokoju. W tzw. Traktacie Berlińskim z 1945, Związek Radziecki i Liga Narodów zgodziły się zatrzymać rozlew krwi. Mimo to, kraje podbite w 1920 r. pozostały republikami radzieckimi. Upragniony przez zmęczoną 6-letnią wojną Europę pokój okazał się jednak daleki od wyobrażeń. Już wkrótce świat rozdzieliła nowa wojna….

Zimna wojna między Zachodem a Sowietami trwała przez ponad 40 lat, szczególnie odkąd Rosjanie zbudowali własny arsenał nuklearny. W kilku momentach przeradzała się ona w regularne konflikty zbrojne – m.in. wojny w Korei i Wietnamie czy szereg wojen domowych i zamachów. Regularnie obie strony wspierały także wszelkiej maści „ruchy narodowowyzwoleńcze”

skierowane przeciwko stronnikom drugiej strony.

5 marca 1981 r. w wieku 103 lat zmarł Józef Stalin. Po śmierci Stalina i objęciu władzy przez Gorbaczowa sowiecki reżim w Polsce i innych podbitych krajach trochę zelżał. Gorbaczow ogłosił głasnost i pieriestrojkę – jawność i przebudowę….

Trzy miesiące później w wypadku lotniczym – jak mówiło się inspirowanym prze kremlowskich twardogłowych przerażonych możliwością utraty wpływów - zginął Gorbaczow. Walki o władzę na Kremlu spowodowały jednak że na kilka lat ZSRR pogrążył się z głębokim kryzysie. Rozprężenie, pijaństwo i korupcja w armii osiągnęły poziom tak absurdalny że generałowie sprzedawali już nie karabiny czy czołgi ale nawet śmigłowce i całe kolumny transporterów opancerzonych. Korzystały na tym wszelkiej maści grupy rabusiów regularnie plądrujące całe połacie krajów Europy Wschodniej. Z drugiej strony zaostrzył się także kurs w krajach podbitych – więzienia i obozy pracy znów się zapełniały, setki wagonów znów wiozły zesłańców na Kołymę, Nową Ziemię i do Workuty…

Na tym tle zaczęły odżywać dążenia narodowowyzwoleńcze Polaków, Słowaków, Węgrów i innych narodów podbitych przez ZSRR. Ponadto w latach osiemdziesiątych ZSRR wdał się w kilka drobnych konfliktów granicznych z Chinami, Szwecją i Rzeszą Niemiecką.

Status quo trwało aż do 1988 roku, kiedy pojawiły się Xavras Wyżryn. Urodzony w "atomowym trójkącie" Wyżryn został wcielony do Armii Czerwonej, gdzie doszedł do stopnia kapitana, po czym zdezerterował. Wtedy też przyjął imię "Xavras" wzięte z komiksowej historii greckiego bohatera wojen domowych, którego omijały kule, bomby i noże zamachowców. Szybko zorganizował znaczną partyzantkę.

Odwaga, charyzma, zdolności taktyczne przekładające się na zwycięstwa sprawiły, że był darzony przez swoich żołnierzy wręcz uwielbieniem. Jego legenda szybko poszła w świat a zwycięstwa polskich powstańców inspirowały inne narody do walki z ZSRR. Wiele konfliktów lokalnych wybuchło na Węgrzech, Pribałtce i Ukrainie. W odwecie za działaność partyzancką Rosjanie pacyfikowali nie tylko wsie ale i całe kilkudziesięciotysięczne miasta. Europa Środkowa i Wschodnia coraz bardziej pogrążały się w chaosie.

Cała Europa Środkowo-Wschodniej stała się znana jako Europejska Strefa Wojny (ESW – określenie początkowo używane tylko w oficjalnych dokumentach sztabu generalnego Armii Czerwonej związane z wprowadzeniem 13 grudnia 1989 r. w kilku republikach związkowych ZSRR w europie Środkowej i Wschodniej stanu wojennego.), sięgając od Bosforu na południu po Estonię na północy, do granicy Rzeszy na zachodzie po Kaukaz na wschodzie, gdzie większość bitew odbywała się głównie na radioaktywnie zanieczyszczonym obszarze.

Akcja zaczyna się latem 1996 r. Praktycznie ESW stała się ziemią niczyją gdzie radziecka kontrola oparta jest na zasadzie "najpierw strzelać, potem pytać". Różne grupy partyzanckie, zachowujące niepewny rozejm między sobą, są rozproszone na całym obszarze strefy, nie atakując większych radzieckich garnizonów i zgrupowań.

Od czasu do czasu rajdy na teren ESW urządzają sobie śmigłowe i jednostki specjalne Rzeszy Niemieckiej. Chiny przygotowują się do ataku w kierunku na Ural, a Syn Mohameta szykuje na Bliskim Wschodzie antyrosyjski Dżihad. Rząd USA finansuje potajemnie partyzantów na ternach ESW, podczas gdy Europa Zachodnia umacnia swoje granice obawiając się radzieckiego i co gorsza chińskiego ataku....

 

Strony konfliktu

 

armiacz.jpg

Armia Czerwona

Choć blask i chwała jej zwycięstw już dawno minęły stanowi nadal ogromną siłę. Mimo dużej demoralizacji i słabego wyszkolenia milion jej żołnierzy nadal trzyma w ryzach ESW. Kolejne miliony walczą na bałkanach i w "zimnej wojnie" z Chinczykami. W zasadzie jedyną jej wartość bojową stanowią oddziały specjalne różnej maści (specnaz), arsenał nuklearny i dziesiątki tysięcy czołgów.

Głównodowodzącym Armii czerwonej jest generał major Postmiercow, zaś dowódcą wojsk sowieckich na terenie Republiki Nadwiślańskiej jest generał lejtnant Babodupcew. Siedzibą sztabu sowieckiego na teren ESW jest Kraków.

 

awp.jpg

Armia Wyzwolenia Polski

Najliczniejsza siła partyzancka na terenie ESW choć jej dokładna liczebność jest trudna do określenia, bo AWP nie posiada sformalizowanej struktury. Wiele jej oddziałów jest rozbijanych a na ich miejsce powstają nowe. Oddziały AWP rzadko kontaktują się ze sobą, samodzielnie realizując większość zadań w tym podstawowe – systematyczne nękanie wojsk sowieckich.

Ze względu na nieformalną strukturę AWP nie ma dowództwa, choć dla wszystkich partyzantów i całego świata przywódcą polskiego ruchu oporu jest oczywiście pułkownik Xavras Wyżryn.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

No, no... nawet się nie ważcie nie przybyć w silnej ekipie ;-)

 

 

Przy okazji przypominam wszystkim zainteresowanym o . obowiązkowej rejestracji tylko i wyłącznie na maila olendry[zamien_na_malpe]op.pl wg wzoru:

 

nick/team/miasto/wiek/imię i nazwisko/PESEL/Opiekun na zlocie*

* dla osób które nie UKOŃCZYŁY 18 lat.

 

Więcej o zgłoszeniach na http://www.olendry.fora.pl

Link to post
Share on other sites

Nie wiem czy ktoś czytał ten post http://wmasg.pl/forum/index.php?showtopic=101122 ale proponuje wprowadzić go na tym zlocie. Oczywiście wszystko w kwestii organizatorów.

 

Na ostatnim Xawrasie mielismy chrono i malo kto mial wiecej jak 400 FPS bo i tak uzywal kulek 0,25 lub 0,28. Sam myslalm ze ludzie maja mocne repliki ale pozniej na chrono okazalo sie ze jest dosyc srednio czyli te 350-420 FPS. A jak znam zycie pyskowki i tak beda i tak beda, to taka airsoftowa klasyka.

Edited by xxNDxx
Link to post
Share on other sites

Na ostatnim Xawrasie mielismy chrono i malo kto mial wiecej jak 400 FPS bo i tak uzywal kulek 0,25 lub 0,28. Sam myslalm ze ludzie maja mocne repliki ale pozniej na chrono okazalo sie ze jest dosyc srednio czyli te 350-420 FPS. A jak znam zycie pyskowki i tak beda i tak beda, to taka airsoftowa klasyka.

 

 

coś pokręciłeś :) podawane limity np. 350 fps w budynkach - to prędkość mierzona na kulakch o wadze 0.2 g. jeżeli masz cięże kulki to zawsze będzie wychodzić mniej...

 

Ktoś może mieć 500 fps mierzone na 0.2 g, a założy 0.3 to wyjdzie mu ok 370 fps, to znaczy że ma słabą replikę, nie poprostu ma cięższe kulki, i nie ma prawa strzelać w budynku zgodnie z regulaminem

 

Sugeruję organizatorom chronowanie replik tym co mają do 350 fps i oznaczeniu ich taśmą izolacyjną np. na lufie w kolorze niebieskim...nie będzie w tedy pyskówek...mam taśmę mogę strzelać w budynku, nie masz to możesz tylko patrzyć jak ja strzelam :)

 

pozdro i do zobaczenia,

Kraków się również wybiera

Link to post
Share on other sites

Limit miejsc wyczerpany i nawet sporo przekroczony (ZOBACZ LISTĘ).

Przypominam i proszę o jak najszybsze wpłaty.

Osoby które nie wyrobią się w terminie wpłat (16 sierpnia pieniądze muszą być na koncie więc jeśli ktoś wpłaca na poczcie radzę się spieszyć) automatycznie wypadają z listy.

Lista z podziałem stron w przyszłym tygodniu...

Przy okazji miło mi poinformować, ze tradycyjnie będą nagrody!

Szczegółowe info o sponsorach (i nagrodach) wkrótce.

Link to post
Share on other sites

Prośba do organizatorów:

PRZYŚPIESZCIE ZLOT BO NIE MOŻNA SIĘ DOCZEKAĆ :twisted:

 

No będzie fajnie już czuje smak powietrza przeszytego kompozytem :D

 

 

Ma ktoś może jakiś namiar na nocleg w miarę blisko ...będę wdzięczny za odpowiedź

Link to post
Share on other sites
Ma ktoś może jakiś namiar na nocleg w miarę blisko ...

 

Co masz na myśli? Podczas zlotu śpimy w namiotach, szałasach, po gołym niebem itp jak kto ma ochotę...

W wyjątkowych, jednostkowych przypadkach jest możliwość noclegu "pod dachem" na własnym materacu, karimacie, ale takie sprawy musisz zgłosić i uzasadnić organizatorowi czyli np.mnie 8)

Link to post
Share on other sites

Miło zakomunikować iż sponsorem tegorocznych Olendrów jest rodzima firma

 

 

ASTROCLASSIC

 

http://astrozakupy.pl/index.php

 

Firma ASTROCLASSIC (wcześniej FOTO CLASSIC) powstała w 1998 roku. Jest wyłącznym przedstawicielem marki BRESSER w Polsce, oraz dystrybutorem sprzętu optycznego marek: MEADE, CORONADO, VIXEN, FUJINON

 

W swojej bogatej ofercie posiada min...

- lornetki

- lunety

- dalmierze

- noktowizory

- akcesoria myśliwskie

- i inne

 

Firma ta dla uczestników zlotu ufundowała cenne nagrody

Link to post
Share on other sites

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci sponsorem zlotu Xavras Wyżryn Olendry 2010 jest sklep Gunfire

 

Sklep ufundował dla Was nagrody w postaci repliki i akcesoriów ASG oraz oporządzenia taktycznego, które zostaną rozlosowane wśród uczestników zlotu.

 

Więcej o przygotowaniach i o samym zlocie przeczytacie także na blogu Gunfire.pl

 

------------------------------------------------------

 

Sponsorem zlotu Xavras Wyżryn Olendry 2010 jest także firma Silesia Factory - producent tłumików i akcesoriów do replik ASG oraz oporządzenia taktycznego.

 

Firma ufundowała dla Was nagrody w postaci tłumików oraz oporządzenia taktycznego, które zostaną rozlosowane wśród uczestników zlotu.

 

 

Więcej o sponsorach na Forum zlotu.

Link to post
Share on other sites

coś pokręciłeś :) podawane limity np. 350 fps w budynkach - to prędkość mierzona na kulakch o wadze 0.2 g. jeżeli masz cięże kulki to zawsze będzie wychodzić mniej...

 

Ktoś może mieć 500 fps mierzone na 0.2 g, a założy 0.3 to wyjdzie mu ok 370 fps, to znaczy że ma słabą replikę, nie poprostu ma cięższe kulki, i nie ma prawa strzelać w budynku zgodnie z regulaminem

 

Sugeruję organizatorom chronowanie replik tym co mają do 350 fps i oznaczeniu ich taśmą izolacyjną np. na lufie w kolorze niebieskim...nie będzie w tedy pyskówek...mam taśmę mogę strzelać w budynku, nie masz to możesz tylko patrzyć jak ja strzelam :)

 

pozdro i do zobaczenia,

Kraków się również wybiera

 

Wytlumacz mi :

Czym sie rozni 350FPS na 0,2 i 350 FPS na 0,25 ? Czy predkosc wylotowa jest rozna w tym przypadku ? Bardziej boli jak oberwiesz ? Wiatr w budynku zmieni tor lotu kulki ?

 

350 FPS to predkosc wylotowa jaka ma spelniec twoja replika aby strzelac w budynku a jakie ty tam kulki wsadzisz to nikogo nie obchodzi. Bo 350 FPS na 0,2 i 350FPS na 0,25 i 0,28 to jest to samo. Fizyki nie zmienisz.

 

A Pyskowki i tak beda :) przewaznie dzieki takim analitykom jak ty ktorzy dziela wlos na 4.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...