Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Bezśnieżna Zima VII (2011)


Recommended Posts

Witam. W tym roku wyjątkowo cicho było w temacie BZ VII, ta cisza spowodowana została przede wszystkim zmianą miejsca imprezy i koniecznością dogrania szczegółów organizacyjnych, zmianą osoby organizującej całość, a przede wszystkim przeniesieniem scenariusza z charakteru typowo zurbanizowanego do leśnego. Mam nadzieję, że mimo wszystko doroczni uczestnicy dopiszą swoją obecnością i BZ nadal pozostanie w ich corocznym kalendarzu imprez. Trzymając się konwencji w nazwie imprezy organizujemy ją jeszcze w terminie zimowym, ale z takim wyliczeniem, że jak dobrze pójdzie to będzie rzeczywiście bezśnieżna.

Poniżej pierwsze szczegółowe informacje oraz regulamin imprezy, na wszystkie pytania chętnie odpowiem poprzez PW lub maila seal1968@o2.pl.

 

recon

 

 

Bezśnieżna Zima VII

12-03-2011 r. (sobota).

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tegoroczna impreza zmieni swoje miejsce tym razem walczyć będziemy na terenach Folwarku Helena. Miejscówka ta prawdopodobnie na stałe wpisze się w kalendarz imprez organizowanych przez Międzyrzecki LOK przy aktywnym współudziale miejscowych teamów airsoftowych i rekonstrukcyjnych.

Scenariusz imprezy osadzony zostanie na walce w terenie leśno – jeziornym, a jego przeniesienie z ciasnego rejonu zurbanizowanego na Skwierzynce w bardziej rozległe tereny powinno przynieść imprezie wiele korzyści i pomieścić z roku na rok powiększające się grono amatorów kompozytowej kulki. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w grę wchodzi również zabezpieczenie logistyczne które w tym akurat miejscu stoi na wysokim poziomie o czym zaświadczyć mogą osoby które trzy tygodnie temu brały udział w Latającym Holendrze.

 

Imprezę jak już wspomniałem organizuje Liga Obrony Kraju koło ASG, więc wpisowe jest składką wspomagającą nasz LOK i wynosi w tym roku 40 zł od osoby. Składka każdego uczestnika gwarantuje ciepły posiłek, ciepłe napoje, ubezpieczenie, zabezpieczenie logistyczne, oraz zabezpieczenie pirotechniczne imprezy. Jak już było to praktykowane przy okazji Weekendu Zwiadowców i Latającego Holendra możliwy jest przyjazd w dniu poprzedzającym imprezę i skorzystanie z noclegu na „sali żołnierskiej” koszt takiego zakwaterowania wynosi 20zł od osoby za dobę, a atmosfera przed imprezą jest naprawdę fantastyczna. Na miejscu jest również kominek i stół do bilarda więc można miło spędzić czas.

Zgłoszeniem osoby na imprezę jest wpłata składki w wymaganej wysokości (lub powiększonej o koszt noclegu) na podany numer rachunku bankowego. Po przesłaniu pieniędzy należy obowiązkowo wysłać mailem zgłoszenie. Ostatnim dniem przesyłania zgłoszeń i dokonywania wpłat jest 01.03.2011r. Po tym terminie nie będą uwzględniane żadne dodatkowe akcesy uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę kierować na adres bezsniezna@wp.pl . Zgłoszenie w formie tabeli obowiązkowo musi zawierać:

 

Imię i nazwisko – datę urodzenia – Nick – stronę konfliktu – info o ewentualnym noclegu

 

W zgłoszeniu należy określić się w której ze stron konfliktu chcecie uczestniczyć. Stronami konfliktu będą Czerwoni Khmerzy oraz wojska ONZ. Zgłoszenie po stronie Czerwonych Khmerów wiąże się z odpowiednim dostosowaniem przebrania (poszukać informacji w necie), wojskowi przybywają naturalnie w mundurach (mile widziane są emblematy ONZ i nasze misyjne czerwone Poland) niebieskie hełmy chyba sobie darujemy.

Scenariusz opiera się na mało znanym epizodzie który wydarzył się na przełomie kwietnia i maja 1993 roku w Kambodży podczas wypełniania tam swoich obowiązków przez naszych żołnierzy. Kilkakrotnie kompanie wsparcia logistycznego były atakowane przez bojówki Czerwonych Khmerów, ataki te miały przede wszystkim na celu zdobycie magazynów w których zgromadzona była broń i środki bojowe zarekwirowane przez wojska ONZ na terenie Kambodży nielegalnym formacjom antyrządowym. Polskie kompanie wsparcia logistycznego choć nie przygotowane i nie przeznaczone do takiego zadania stawiły czoła znacznie silniejszemu przeciwnikowi i obroniły swoje pozycje do czasu nadejścia wsparcia innych jednostek ONZ.

Oczywiście scenariusz, scenariuszem, a Bezśnieżna Zima toczy się własnymi ścieżkami nikt więc nie oczekuje od uczestników szczegółowego trzymania się założeń scenariusza. Zgodnie z założeniem dwa zespoły działać będą w stosunku sił 80 graczy (ONZ) do 120 graczy (Czerwoni Khmerzy). O przydziale do wybranej strony decyduje jak zwykle chęć uczestnika wyrażona w zgłoszeniu, a po zapełnieniu listy decyzja organizatora. Organizacyjnie impreza przewidziana jest na 200 uczestników i takiej też liczby będziemy się trzymać.

 

 

REGULAMIN – BEZŚNIEŻNA ZIMA VII (2011)

 

1. Termin zlotu - 12.03.2011 r.

2. Zbiórka uczestników 0830 (przybycie o czasie aby na zbiórce stawić się gotowym do działania)

3. Przegrupowanie do rejonów wyjściowych - 0900

4. Rozpoczęcie działań - 0930

5. Zakończenie działań – 1500

6. Posiłek – 1530

7. Podsumowanie imprezy – 1630

8. Zakończenie imprezy – 1700

9. Wpisowe 40zł (płatne na rachunek bankowy do 01.03.2011r)

10. Zgłoszenia (i potwierdzenie wpłaty) do 01.03.2011 r.

11. Możliwość przyjazdu dzień wcześniej i zakwaterowania na „sali żołnierskiej” - koszt 20zł/osoba

12. Dopuszcza się uczestnictwo osób w wieku poniżej lat 18 (JEDNAK NIE MNIEJ JAK 16 lat – DECYDUJE ROK URODZENIA), pod warunkiem dostarczenia pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych w/w, zgody na udział w imprezie oraz zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie imprezy.

13. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik broni typu ASG. Jedyna dopuszczalna amunicja to plastikowe 6mm BB. Broń biała stanowiąca element rekonstrukcji wyposażenia winna być zawsze zabezpieczona w pochwie (pokrowcu), a jej używanie i wykorzystywanie w trakcie imprezy jest kategorycznie zabronione.

14. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. Jakości ochrony oczu nie będzie wymuszana przez Organizatora, a uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za użytkowany przez siebie sprzęt.

15. Obowiązuje zakaz stosowania środków pirotechnicznych powyżej oznaczenia K 203, a także gazów łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów przez uczestników imprezy.

16. Dopuszcza się stosowanie urządzeń typu LWC (Laserowy Wskaźnik Celu) przy kategorycznym zakazie celowania w głowę.

17. Trafienie w jakąkolwiek część ciała, munduru czy kamuflażu jest równoznaczne z wyeliminowaniem z rozgrywki. Trafiony oznajmia powyższy fakt poprzez okrzyk „TRAFIONY” , podniesienie ręki w której musi trzymać czerwoną chustę (KAŻDY ZABEZPIECZA JĄ SOBIE SAM), zabezpiecza broń i udaje się do wyznaczonego punktu (respawnu) nie zdejmując ochrony oczu. Komunikacja między trafionym, a pozostałymi graczami jest zakazana, przekazanie broni również, chyba, że trafiony pozostawi ową w miejscu trafienia.

18. Wyeliminowanie gracza z dalszej rozgrywki następuje po jego dwukrotnym pobycie w strefie bezpieczeństwa (respownie). Respown każdy uczestnik opuszcza w wyznaczonym przez organizatora czasie tj. po każdych 30 minutach liczonych od pełnej godziny czyli przykładowo o 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 itd. Respowny nie są miejscem walki jak i teren wokół nich w obrębie 30 m ani też nie jest możliwe ich zdobywanie.

19. Przypadkowe trafienie przez sojusznika (friendly fire) powoduje taki sam skutek.

20. Trafianie w broń wyklucza możliwość jej dalszego użytkowania w danej rozgrywce.

21. Rykoszety nie są uznawane. Uznawane są celne strzały po linii prostej przez niewystarczającą osłonę, tj. przez szeroko rozumiane zarośla, trawy, krzewy.

22. Nie istnieje pojęcie strzału oddanego wcześniej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesiątych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia i uzyskaniu trafienia z pola rozgrywki schodzą obaj gracze.

23. Zabronione jest strzelanie w pobliżu osób pozbawionych ochrony oczu, tj. trafionych, osób postronnych, jak i do fotografów, innych osób nie biorących czynnego udziału w rozgrywce oraz zwierząt dzikich i hodowlanych.

24. Każdy uczestnik porusza się po terenie rozgrywki na własne ryzyko.

25. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na drzewa i ambony myśliwskie i prowadzenia z nich ognia do przeciwnika.

26. Rozgrywka może zostać przerwana (nieszczęśliwy wypadek, wtargnięcie na teren osób postronnych) w każdym jej momencie zarówno przez Organizatora jak też przez każdą inną osobę która zauważyła wypadek.

27. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania zlotu.

28. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelki sprzęt zagubiony, zniszczony lub uszkodzony w czasie trwania zlotu.

29. Bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu podczas rozgrywek. Korzystanie z barku możliwe jest jedynie w przeddzień właściwej imprezy oraz po zakończeniu jej części oficjalnej.

30. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, rozstrzyganie kwestii spornych między graczami bierze na swą odpowiedzialność Organizator, a jego decyzja jest nieodwołalna.

31. Każdy zgłaszający się do udziału w imprezie akceptuje regulamin imprezy bez zastrzeżeń i będzie się do niego stosował podczas trwania imprezy, jak i do powszechnie znanego i przestrzeganego "Prawa ASG" czego dowodem będzie potwierdzenie zapoznania się z regulaminem na liście uczestników.

32. Organizator zezwala na stosowanie podczas rozgrywek granatów grochowych, jednak siła ładunku miotającego nie może przekraczać oznaczenia dla petard K 203.

33. Osoby poniżej 18-tego roku życia lecz nie młodsze niż lat 16 przybywają z wypełnionym oświadczeniem podpisanym przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany(a) ......................................... oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .............................................. w imprezie ASG „Bezśnieżna Zima VII” dnia 12.03.2011 r. oraz zwalniam Organizatorów od odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w czasie imprezy.

Nr kontaktowy : .........................................................

 

.................................................

(podpis rodzica lub opiekuna)

Link to post
Share on other sites
  • Replies 338
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

18. Wyeliminowanie gracza z dalszej rozgrywki następuje po jego dwukrotnym pobycie w strefie bezpieczeństwa (respownie). Respown każdy uczestnik opuszcza w wyznaczonym przez organizatora czasie tj. po każdych 30 minutach liczonych od pełnej godziny czyli przykładowo o 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 itd. Respowny nie są miejscem walki jak i teren wokół nich w obrębie 30 m ani też nie jest możliwe ich zdobywanie.

 

całkowite wyeliminowanie, typu milsim?

Link to post
Share on other sites

Scenariusz trwa 5godzin 30 min głupio było by gdyby po 30 minutach (2 trafieniach ) było by trzeba jechać do domu albo czekać 5 godzin na zakończenie imprezy by zjeść ciepły posiłek i spędzić czas z znajomymi których spotykamy przy okazji tej imprezy. W tym roku trzeba się zastanowić czy zlot wart jest swojej ceny.

Link to post
Share on other sites

Brzmi ciekawie.

Tradycyjnie już - będę.

Tylko proszę, nie wsadzajcie mnie znów na rolę dowódcy - ja już nie chcę.

---

Nie po 3 minutach a po minimum godzinie.

0 - 9:30 (rozpoczęcie)

1 - 10:00 (resp po pierwszym trafieniu)

2 - 10:30 (resp po drugim trafieniu)

Link to post
Share on other sites

Dużo słyszałem fajnego o tej imprezie w poprzednich latach, fajnie będzie tam wpaść.

Tylko ten nieszczęśliwy respawn. 2 razy?? jak znam swoje doświadczenie to po godzinie mnie już nie będzie na imprezie. dwa raz po 5 minut zabawy. w tej materii jest pole do zmian regulaminu.

Link to post
Share on other sites
18. Wyeliminowanie gracza z dalszej rozgrywki następuje po jego dwukrotnym pobycie w strefie bezpieczeństwa (respownie). Respown każdy uczestnik opuszcza w wyznaczonym przez organizatora czasie tj. po każdych 30 minutach liczonych od pełnej godziny czyli przykładowo o 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 itd. Respowny nie są miejscem walki jak i teren wokół nich w obrębie 30 m ani też nie jest możliwe ich zdobywanie.

 

 

Niech żyje terminatorka... Aczkolwiek to też zmusza do unikania kontaktów z wrogiem, a co za tym idzie- poleci mniej kulek. Impreza z typowej siepy zmieni się w bardziej przemyślane posunięcia. Wiele osób, dla których mniej ważne jest zdobycie fraga, będzie to na lepszą opcją niż bezmyślne napierd... do siebie z dwóch stron, tak jak miało to w Skwierzynie.

 

Cena? Hmmm Sporo. No, ale cóż, wszystko drożeje, tylko zarobki nie rosną.

 

Jeśli większość osób w mojej grupie wyrazi chęć, to można liczyć na 12-18 chłopa wzorujących się na 17 WBZ, 6 BDSZ. Of kors, fajnie by było być po stronie ONZ.

 

Pozdrawiam!

Edited by Jacek GROT
Link to post
Share on other sites

Ale płaczecie z tymi respawnami :)

 

Aczkolwiek muszę przyznać, że typowa "nawalanka", która miała miejsce w ubiegłych edycjach osobiście bardzo mi odpowiadała.

To chyba jedyna tego typu impreza w roku, na którą zużywałem taką ilość kulek a intensywność respawnów była tak duża jak nigdzie. :)

 

Można prosić jakieś fotki terenu i jakiś bardziej szczegółowy jego opis? (ze współrzędnymi GPS) ? :)

Link to post
Share on other sites

Rok czekania i trochę kicha. Cały urok BZ, czyli teren, poszedł się walić. No i te dwa trafienia. Trochę nieszczęśliwy pomysł. Będzie jeszcze więcej terminatorów niż zwykle. Wyczytywanie ich po numerkach na koniec imprezy nic nie da, bo znów zmyją się wcześniej...

Ale przyjedziemy zobaczymy.

Link to post
Share on other sites

No i te dwa trafienia. Trochę nieszczęśliwy pomysł. Będzie jeszcze więcej terminatorów niż zwykle.

Zgadzam się z Warlockiem, terminatorów będzie zatrzęsienie. Raczej ktoś kto wyda te 40 złoty, zainwestuje w strój (charakteryzacje) nie zrezygnuje z dalszej rozgrywki po dwóch trafieniach. Bo mu będzie po prostu szkoda, i albo zwali winę na to że był to rykoszet, albo na to że nikt nie widział ( bo w tłumie 200 osób łatwo się ukryć).

No właśnie i co z tymi osobami ? Zaczynają piknik ?

Link to post
Share on other sites

Z 18. punktu regulaminu zrobił się gorący temat i wcale się nie dziwię. W końcu sam, jak zobaczyłem ogłoszenie o BZ, pomyślałem, że jadę, bo zarówno dwa jak i rok temu przywiozłem z tego zlotu nawet fajne wrażenia, ale jak teraz doczytałem regulamin, to wiem, że się jeszcze nad tym poważnie zastanowię. Organizatorom pewnie chodziło właśnie o to, by gracze szanowali własne "życie" w grze i nie robili samobójczych rajdów, co należy pochwalić. Szkoda tylko, że nie jest w żaden sposób niwelowane ryzyko, że mimo zapłacenia wpisowego spędzi się większość imprezy przy radiu w aucie albo robiąc zdjęcia. Oczywiście dłuższa zabawa to pewnego rodzaju nagroda dla lepszych graczy, ale z drugiej strony też dla lepiej ukrywających się Nieśmiertelnych. Obawiam się trochę, że nawet najlepsze strzelanie nie pomoże, gdyż przeciwnik może po prostu nie umierać albo po trafieniu nie dojdzie do respa, a włączy się do gry wcześniej i efekt będzie taki, że uczciwi "w nagrodę" pobawią się mniej.

 

Podsumowując - pomysł byłby fajny, gdyby nie fakt, że w airsofcie nie da zapewnić się 100%-owej uczciwości. Tym bardziej nie należy więc pogarszać sytuacji tych, którzy będą uczciwi sami z siebie.

 

Wierzę też i życzę serdecznie, żeby niezależnie od zastosowanych przez organizatorów rozwiązań i niezależnie od tego, czy zagoszczę, impreza się udała.

Link to post
Share on other sites

Może też dojść do sytuacji stosowania taktyki WP na misjach, a mianowicie "nie chcemy ginąć, siedzimy okopani, niech wróg do nas przyjdzie to go wystrzelamy" może się to skończyć nie tyle ograniczeniem wystrzelonych "pocisków", a ograniczeniem działań jako całości. Może dojść do sytuacji w której osoby z 1 trafieniem na koncie będą siedzieć w krzakach i czekać "na okazje" zamiast wykonywać misje zlecone przez dowódce.

Link to post
Share on other sites

Teraz to nawet Tusk nie wiedział by co powiedzieć :) Zatem drodzy koledzy na chwilę obecną uznaję, że punkt 18-ty zawieszam i albo wymyślimy w ekipie organizacyjnej jakiś inny manewr którym moglibyśmy doprowadzić do w miarę rzeczywistego uzyskania efektu zwycięstwa jednej ze stron, albo po prostu całkowicie z niego zrezygnujemy i forma BZ pozostanie niezmienna. Przed chwilą nawet od żony dostałem joby za ten punkt :) Teraz z kolei czekam na falę krytyki z drugiej strony, a więc ze strony zwolenników bardziej realnej rozgrywki.

Link to post
Share on other sites

Propozycja: zamiast klasycznego respa co X minut, niechaj organizator decyduje kiedy i gdzie wpuszcza truposzy na nowo do gry.

Trupy wracają do wyznaczonego miejsca, rewitalizują się ciepłą herbatką i wedle uznania organizatora wracają do gry w wyznaczonym miejscu.

Organizator dopasuje sobie wracanie ludzi do czasu trwania scenariusza i zaciętości walk (ilości trupów :D)

 

Odpadają wszystkie problemy ze stacjonarnymi respami - i to że są za blisko czegoś tam, i to że ktoś strzela do respa itd.

 

Wot przyszło nowe mięso zza "mapy" :)

Link to post
Share on other sites

Już drugi rok się wybieram na tą imprezę i o ile ostatnio zatrzymały mnie pewne sprawy to w tym roku mam zamiar się pojawić, zwłaszcza, że dość kontrowersyjny paragraf został zawieszony i jest planowana zmiana ;) Więc sobota jak najbardziej odpowiada, ponieważ będzie można następnego dnia zebrać siły i powrócić pociągiem do innego województwa.

Link to post
Share on other sites

Tego rodzaju obostrzenia (jak pkt 18) sprawdzają się jeżeli impreza jest wyłącznie na zaproszenie - przyjeżdża wówczas sprawdzona ekipa, ryzyko pojawienia się terminatorstwa spada praktycznie do zera i obostrzenie działa jak powinno (spełnia swoją funkcję - ludzie nie szarżują bezmyślnie).

 

W przypadku imprez dla każdego tego rodzaju obostrzenie prowadzi do wzrostu terminatorstwa.

 

Rozwiązaniem "mniej więcej" po środku jest chyba tylko wydłużenie czasu respa (np. do wyłącznie pełnej godziny) - wówczas ludzie będą mniej szarżować (bo szkoda im będzie zejść na tak długo) a i trafionym będzie mniej żal zejść.

 

Ronin

 

p. s.

 

Ja z całą pewnością będę. Byłem zresztą na wszystkich BZ-tach do tej pory ;).

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...