Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

20140426-27 Milsim MOUT


Recommended Posts

Czas operacyjny: 20140426/0800 - 20140427/1700

Miejsce: Battle Arena, Piekary k. Łodzi, www.battle-arena.pl

Organizator: Stowarzyszenie FIA

System symulacji ran: Red System, http://www.redsystem.eu

Koszt: 100PLN /w tym koszt ubezpieczenia NNW/

Zapisy do / termin wpłat: 12.04.2014

Partnerzy: Gunfire, P.X. Militaria, Battle Arena

Kontakt: szkolenia@fia.com.pl

 

GRAFIKA

xv33.jpg

 

Formularz zgłoszeniowy http://fia.com.pl/kwiecien-2014/

 

Cel symulacji: praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności z zakresu walki w terenie zurbanizowanym oraz walki w budynkach, ze szczególnym naciskiem na aspekt planowania działań i bezpośredniego przygotowania w pododdziałach (briefing - rebriefing).

 

 

Symulacja będzie okazją do sprawdzenia następujących umiejętności:

- odprawa pododdziałów, briefing przed działaniem, analiza po działaniu

- działanie w terenie zurbanizowanym (MOUT)

- dowodzenie, komunikacja, łączność

- manewrowanie oddziałem w terenie miejskim

- natarcie/obrona oddziałem w terenie miejskim

- zdobycie/obrona budynku

 

Dane do przelewu po przyjęciu rejestracji przesyłamy zwrotnie na email.

Uczestnictwo w imprezie zostaje potwierdzone po zarejestrowaniu wpłaty na konto.

 

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat lub 16 lat za zgodą rodziców/opiekuna prawnego

- warunki fizyczne umożliwiające działanie w pełnym wymiarze zajęć

- brak przeciwwskazań medycznych do wzmożonego ciągłego wysiłku przez okres 30h

- podporządkowanie się poleceniom i rozkazom kadry dowódczej oraz organizatorów zgodnie z duchem dyscypliny FIA

 

Wyposażenie indywidualne

- mundur w kamuflażu (obojętnie jakiego wzoru)

- replika ASG

- minimum 5 magazynków (nie hi-cap)

- obuwie wojskowe (cholewka powyżej kostki)

- nakrycie głowy: hełm wojskowy lub funkcjonalna replika (wytrzymałość na uderzenia mechaniczne)

- okulary ochronne

- czerwona i żółta chusta oraz czerwona lampka do oznaczeń ranny i off-game

- zabezpieczenie biwakowe i odzież umożliwiające działanie przez 30 godzin w zmiennych warunkach pogodowych

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

AKTUALIZACJA LOKALIZACJI!!!

 

Dzięki uprzejmości Agencji Mienia Wojskowego, Stowarzyszenie FIA otrzymało do dyspozycji teren lotniska wojskowego w Nowym Mieście nad Pilicą. Teren ten pozwala na przeprowadzenie symulacji na dużo większą skalę i przy zachowaniu maksymalnego realizmu otoczenia i scenerii.

 

W związku z powyższym postanowiliśmy zmienić lokalizację organizowanego przez FIA w kwietniu milsima na to klimatyczne miejsce. Zaprojektowaliśmy również scenariusz symulacji tak, aby maksymalnie wykorzystać przekazany teren oraz zbliżyć fabułę do możliwej sytuacji geopolitycznej.

 

Dziękujemy serdecznie AMW za kolejne wsparcie naszego Stowarzyszenia w działalności obronnej, a Was zapraszamy na milsim ZAPAD 2014.

 

Poniżej znajdziecie podstawowe informacje i rys fabularny opisujący sytuację podczas symulacji. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia w polu!

 

 

Zapisy_kwiecien_zew.jpg

 

 

Operacja „Zapad” 2014

 

 

SYTUACJA

 

Sytuacja Ogólna:

W regionie Europy Centralnej od dłuższego czasu narasta napięcie na tle dostaw gazu, prób

dywersyfikacji jego źródeł oraz kryzysu humanitarnego na Białorusi.

Siły powietrzne Białorusi, powołując się na zamach terrorystyczny w Mińsku (współorganizowany

jakoby przez polski wywiad), zbombardowały lotniska wojskowe i cywilne na terytorium RP.

Większość Sił Powietrznych RP uległo zniszczeniu na ziemi, jednak dwie eskadry patrolujące

przestrzeń powietrzną Litwy, zachowały zdolność bojową i w chwili obecnej, korzystając z lotnisk

położonych poza granicami RP, zapewniają ochronę powietrzną terytorium RP.

Równocześnie z atakiem lotniczym na terytorium RP przeniknęły grupy dywersantów, bez

zidentyfikowanej przynależność państwowej, których działania koncentrują się na dywersji i ogólnej

destabilizacji państwa.

 

Wobec powyższego Prezydent RP zwrócił się do Sekretarza Generalnego NATO o zwołanie Rady

Północnoatlantyckiej (NAC) w celu podjęcia skoordynowanych działań w ramach art. 5 Paktu

Północno-Atlantyckiego.

 

W odpowiedzi, po konsultacji z przedstawicielami Państw-Stron Paktu i Komitetem Wojskowym

(MC), Sekretarz Generalny NATO poinformował Prezydenta RP, iż w ramach zabezpieczenia

bezpieczeństwa wszystkich Państw-Stron Paktu, NATO natychmiast rozpocznie loty patrolowe.

Jednocześnie ciężar obrony przeciwlotniczej terytorium RP pozostanie tymczasowo po stronie Sił

Powietrznych RP.

 

Ze względu na stan infrastruktury lotniskowej w Polsce NATO nie jest w chwili obecnej w stanie

dyslokować na terytorium RP sił lądowych. Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Operacji (ACO) oczekuje

wskazania przez stronę polską alternatywnych rozwiązań w tym zakresie.

Wobec faktu, że główne Wojska Lądowe RP zaangażowane są w obronę demokracji w Czadzie,

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydował o sięgnięciu do zasobów kadrowych

organizacji obronnych (OT) celem rozpoznania i zabezpieczenia ewentualnych alternatywnych miejsc

desantu sił NATO.

 

 

Sytuacja Szczegółowa:

Lotnisko w Nowym Mieście n/Pilicą pozostaje nieużywane od wielu lat. W opinii Sztabu Generalnego

wymaga jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury radiolokacyjnej

i kontroli lotów aby rozpocząć przyjmowanie Sił Sojuszu. Według danych rozpoznania na terenie

lotniska koczują grupy cywili dokonujące dalszej dewastacji lotniska. Jednocześnie wywiad wskazuje

na możliwość operowania w okolicy lotniska dywersantów (w tym zespołów snajperskich).

 

 

Miejsce:

Lotnisko wojskowe w Nowym Mieście n/Pilicą.

 

 

Siły:

Oddział OT: 4/5 uczestników symulacji.

Oddział Dywersantów 1/5 uczestników symulacji (w tym jeden lub dwa dwu osobowe zespoły

snajperskie).

Oddział Siły Specjalne: liczebność nieznana.

 

 

ZADANIA

OT:

Przejęcie kontroli nad lotniskiem, unikając strat po stronie ludności cywilnej początkowo

przebywającej na terenie lotniska, oraz utrzymanie infrastruktury lotniska.

 

Dywersja:

Główne siły dywersji mają wysadzić w powietrze 2 z 4 kluczowych elementów infrastruktury lotniska.

Podstawowym zadaniem zespołów snajperskich jest eliminacja przedstawiciela NATO, który może

pojawić się na terenie lotniska z zamiarem odlotu do Brukseli.

Zarówno OT jak i Dywersji mogą zostać przypisane dalsze zadania bezpośrednio przed rozpoczęciem

symulacji.

 

 

ROE:

Symulacja oparta na Red Systemie www.redsystem.eu

W stosunku do OT dopuszcza się "resp" na zasadach RS (wezwanie i ewakuacja przez Medivac) w

godzinach „dotarcia uzupełnień”: 1600, 2400, 0800 (przy czym do szpitala należy dostać się nie

później 30 minut przed godziną uzupełnień, w przeciwnym razie należy czekać do następnej godziny

uzupełnień).

Dywersanci po eliminacji mają obowiązek odczekać w miejscu trafienia godzinę, a następnie udać

się do strefy wyjściowej dywersji, gdzie „resp” następuje o: 1200, 1800, 2400, 0600, 1200. Uwaga

członkowie Zespołów Snajperskich po „respie” włączani są do głównych sił Dywersji. O godzinie 2400

dowódca dywersji może wyznaczyć nowych snajperów w miejsce wyeliminowanych.

 

 

Moderacja:

Celem zapewnienia dynamizmu symulacji organizatorzy mają prawo moderować rozwój sytuacji i

działania oddziałów.

Link to post
Share on other sites

20140426-27 Milsim OPERACJA ZAPAD

Czas operacyjny: 20140426/0800 - 20140427/1700

Miejsce: Nowe Miasto nad Pilicą, lotnisko wojskowe

System symulacji ran: Red System, http://www.redsystem.eu

Koszt: 100 PLN /w tym koszt ubezpieczenia NNW/

Zapisy do / termin wpłat: 12.04.2014

Partnerzy: Agencja Mienia Wojskowego, Polska Zbrojna, Gunfire, P.X. Militaria,

Kontakt: szkolenia@fia.com.pl

 

Formularz zgłoszeniowy http://fia.com.pl/kwiecien-2014/

 

Zapisy_kwiecien_zew.jpg

 

 

Cel symulacji: praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności z zakresu walki w terenie zurbanizowanym oraz walki w budynkach, ze szczególnym naciskiem na aspekt

 

planowania działań i bezpośredniego przygotowania w pododdziałach (briefing - rebriefing).

 

Symulacja będzie okazją do sprawdzenia następujących umiejętności:

- odprawa pododdziałów, briefing przed działaniem, analiza po działaniu

- działanie w terenie zurbanizowanym (MOUT)

- dowodzenie, komunikacja, łączność

- manewrowanie oddziałem w terenie miejskim

- natarcie/obrona oddziałem w terenie miejskim

- zdobycie/obrona budynku

 

Dane do przelewu po przyjęciu rejestracji przesyłamy zwrotnie na email.

Uczestnictwo w imprezie zostaje potwierdzone po zarejestrowaniu wpłaty na konto.

 

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat lub 16 lat za zgodą rodziców/opiekuna prawnego

- warunki fizyczne umożliwiające działanie w pełnym wymiarze zajęć

- brak przeciwwskazań medycznych do wzmożonego ciągłego wysiłku przez okres 30h

- podporządkowanie się poleceniom i rozkazom kadry dowódczej oraz organizatorów zgodnie z duchem dyscypliny FIA

 

Wyposażenie indywidualne

- mundur w kamuflażu (obojętnie jakiego wzoru)

- replika ASG

- minimum 5 magazynków (mid-cap, low-cap lub real-cap)

- obuwie wojskowe (cholewka powyżej kostki)

- nakrycie głowy hełm wojskowy lub funkcjonalna replika (wytrzymałość na uderzenia mechaniczne)

- okulary ochronne

- czerwona i żółta chusta oraz czerwona lampka pulsacyjna do oznaczeń ranny i off-game

- zabezpieczenie biwakowe i odzież umożliwiające działanie przez 30 godzin w zmiennych warunkach pogodowych

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...