Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Recommended Posts

Widzę, że temat umarł - aplikacji nie da się pobrać z Google Play, zero nowości od 4 lat. Czy autor rozważa(ł?) udostępnienie aktualnego kodu aplikacji na zasadach Open Source w celu kontynuacji prac przez kogoś innego albo stworzenia projektów pochodnych, wykorzystujących silnik AFT?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×