Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Granville 1945 - 16/17 listopada 2024 r., Strońsko k. Zduńskiej Woli


Recommended Posts

W wyniku klęski Francji w wojnie z Niemcami w czerwcu 1940 roku, Wyspy Normandzkie, terytoria zależne Korony Brytyjskiej, leżące blisko zachodnich brzegów Normandii, znalazły się pod okupacją niemiecką. W trakcie wojny, miały one wpływ na działania wojenne jako miejsca rozlokowania lotnisk, urządzeń radiolokacyjnych i łączności z niemiecką flotą podwodną. Wielkokalibrowe działa artylerii nadbrzeżnej, oraz rajdy lekkich sił nawodnych Kriegsmarine, utrudniały ruchy okrętów alianckich.

Po lądowaniu Aliantów w Normandii, w czerwcu 1944 roku, ich znaczenie spadło. Ale pozostał silny garnizon, liczący 25 tysięcy żołnierzy, głównie z 319 Dywizji Piechoty, żołnierzy Luftwaffe i marynarzy, wyposażony w artylerię nadbrzeżną i przeciwlotniczą, okręty patrolowe, trałowce i promy artyleryjskie. Alianci pozostawili wyspy bez niepokojenia, izolując je, z założeniem do końca wojny.

Okazało się jednak, że niewielki garnizon wojsk niemieckich potrafił zrobić spore zamieszanie.

Zima 1944/45 była dla mieszkańców i okupantów Wysp Normandzkich bardzo ciężka. Brakowało żywności i opału. Żywność dla garnizonu była w bardzo ograniczonej ilości dostarczana za pomocą okrętów podwodnych i szybkich patrolowców. Podobno niemieccy żołnierze polowali nawet na mewy, dla uzupełnienia diety. Żywność dla ludności cywilnej, w małej ilości, była dostarczana statkami państw neutralnych, głównie Szwecji.

Ale żywność to nie wszystko. Zima była ciężka i mroźna, a na Wyspach brakowało opału.

 

Na zachodnim wybrzeżu Normandii znajduje się miasto i port Granville. W zimie 1944/45 roku był on ważnym portem przeładunku węgla dostarczanego do Francji z Wielkiej Brytanii. Francja miała problemy z dostawami węgla ze swoich kopalń we wschodniej części kraju i dużej mierze korzystała z węgla dostarczanego z Wielkiej Brytanii.

Do wyładunku węgla ze statków używani byli niemieccy jeńcy. Czterech marynarzy pod przywództwem kadeta marynarki Letzkera spróbowało śmiałej ucieczki i po porwaniu amerykańskiej barki desantowej, dotarli na Wyspy Normandzkie. Opowiedzieli oni o statkach pełnych węgla stojących w porcie. Dostarczyli szczegółów infrastruktury portu i informacji o amerykańskich wojskach chroniących port.

 

W sztabie dowódców wojsk na Wyspach Normandzkich, admirała Hifmeiera i genarała von Schmitoff, powstał pomysł porwania z portu Granville statków z węglem i przyprowadzenia ich do własnych portów...

Link to post
Share on other sites

W sztabie dowódców wojsk na Wyspach Normandzkich, admirała Hifmeiera i genarała von Schmitoff, powstał pomysł porwania z portu Granville statków z węglem i przyprowadzenia ich do własnych portów.

 

Do akcji wyznaczono oddział złożony z żołnierzy Wehrmachtu, Luftwaffe i Kriegsmarine, pod dowództwem komandora (Kapitan zur see) Karla Friedricha Mohra. Do Granville mieli dotrzeć na pokładach trałowców i okrętów patrolowych. Akcja zaplanowana została na godziny nocne, ponieważ w świetle dnia nie miałaby szans na powodzenie, ze względu na panowanie aliantów w powietrzu.

 

W skrócie o oryginalnej akcji:

Niemiecka flotylla desantowa została wykryta przez amerykańską stację radarową, ale informacja o tym została zignorowana.

Niemcy wylądowali w porcie i okolicy. Opanowali port. Niestety znaleźli jedynie jeden statek załadowany 102 tonami węgla. Z pewnym trudem, z powodu niskiego stanu morza, uprowadzili statek, uwalniając przy okazji 67 jeńców. Cała akcja trwała 3 godziny.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Dowództwo Operacji Połączonych planuje grę ASH pod nazwą Granville 1945.

Różnica w scenariuszu gry, w stosunku do historii, polegać będzie głównie na liczebności sił i rodzaju terenu.

Nie zgromadzimy po obu stronach po 100 uczestników i nie znajdziemy terenu z dostępnym dla gry portem,

Wobec tego zorganizujemy grę jako działanie małych sił specjalnych. Garnizon Granville będzie ograniczony, a działanie oddziału niemieckiego to nie będzie regularny desant, jak było naprawdę, tylko skryta początkowo akcja oddziału specjalnego. Żeby przedłużyć grę do 10-12 godzin, oddział niemiecki będzie mieć dodatkowe zadania, oprócz opanowania portu i uprowadzenia statku w określonym oknie czasowym, a w początkowym okresie gry będzie mieć zadania rozpoznania terenu i sił przeciwnika.

Teren gry nie będzie terenem miejskim, bo nasz port nie graniczy bezpośrednio z miastem.

Port Granville to długi, wąski basen portowy z urządzeniami portowymi na jego południowym brzegu. Basen odgrodzony jest od otwartego morza śluzą. Wrota śluzy są zamykane podczas odpływu, żeby statki w basenie portowym nie osiadły na dnie. Wrota są otwierane tylko na krótki czas podczas szczytu przypływu. Śluza, oraz inne urządzenia portowe są zasilane z podziemnego kabla wysokiego napięcia, poprzez transformator i rozdzielnię znajdujące się w okolicy portu. Zasilanie śluzy odcinane jest w rozdzielni na czas odpływu, żeby zabezpieczyć wrota przed przypadkowym otwarciem. W okolicy znajdują się też inne instalacje energetyczne, zasilające instalacje wojskowe, min. stację radarową.

W pewnej odległości od portu znajdują się obiekty wojskowe zajęte przez armię amerykańską, min. stacja radarowa.

W ich pobliżu znajduje się też bateria artylerii nadbrzeżnej. Obsługuje ją oddział Artylerii Królewskiej, a osłania wysłany na odpoczynek, oddział Królewskiej Piechoty Morskiej z Brygady Specjalnej.

Na skarpie ponad portem i umocnieniami znajduje się miasteczko Granville.

 

Link to post
Share on other sites
  • Domin007 changed the title to Granville 1945 - 16/17 listopada 2024 r., Strońsko k. Zduńskiej Woli

Gra odbędzie się na znanym wielu graczom terenie, w okolicy Strońska w nocy 16/17 listopada (sobota/niedziela).

Brzegiem morza będzie brzeg Warty. Basenem portowym będzie starorzecze Warty. Śluzą będzie przesmyk i przepust między starorzeczem a korytem rzeki. Na brzegu starorzecza znajdują się baraki wędkarzy. Baraki są zamknięte i niedostępne, ale będą w scenografii pełnić rolę budynków portowych. Będzie przy nich urządzenie sterujące śluzą.

Obiekty infrastruktury technicznej i militarnej będą zbudowane przez organizatorów.

Pod skarpą, na której jest Granville (Strońsko) znajdują się bunkry dawnej Linii Warty. Będą one pełnić rolę koszar i infrastruktury wojskowej.

Niestety, nie dysponujemy statkiem, wobec czego jego uprowadzenie będzie zamarkowane poprzez otwarcie śluzy i utrzymanie nad nią kontroli w oknie czasowym szczytu przypływu morza. Ponieważ śluza nie jest realnym obiektem technicznym, jej otwarcie będzie zamarkowane poprzez opanowanie stacji trafo i urządzenia sterującego, włączenie zasilania oraz włączenie i utrzymanie urządzenia sterującego w czasie „otwierania” śluzy.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

OK. Widzę, że już jest zainteresowanie, więc otwieram zapisy.

Zgłoszenia prosze przesyłać na mój adres: robert-dobrzynski@wp.pl .

Proszę o podanie nicka, imienia i nazwiska oraz strony (dla aliantów dodatkowo US i UK).

Dowódcy oddziałów zostaną wyznaczeni przeze mnie, po konsultacjach.

Funkcyjnych wyznaczą dowódcy oddziałów.

Link to post
Share on other sites

To nie będzie wielka gra, więc ilość miejsc jest ograniczona. Możliwe, że stosunkowo młodych graczy ASH, albo takich, których nie znam, będę prosić o przysłanie zdjęcia swojej stylizacji. Na grach z cyklu działań małych oddziałów sił specjalnych wymagamy wysokiego poziomu stylizacji munduru i wyposażenia. Graczom lubiącym strzelanie i wygrzew odradzam udział. Trzeba się nastawić na służbę garnizonową z jednej strony i ukrywanie się w krzakach z drugiej. Do tego stawić czoła zimnej listopadowej nocy.

Link to post
Share on other sites

Gra odbędzie się w nocy, zgodnie z wydarzeniami historycznymi. Dodatkowo w nocy nie ma tam ruchu cywilów, w przeciwieństwie do dnia, ponieważ jest to teren rekreacyjno-turystyczny.

Data wydarzenia została wybrana ze względu na porę roku – oryginalnie był to luty, więc listopad w przybliżeniu odpowiada pogodą i długością nocy. Rozpoczęcie gry dla Aliantów ok. 17tej w sobotę (czas na urządzenie koszar i zainstalowanie obiektów wojskowych), dla Niemców ok. 20tej. Zbiórki na godzinę przed terminami rozpoczęcia. Zakończenie ok. 7mej w niedzielę. Planujemy pozostanie uczestników do godziny 9-10tej, pomoc w zwinięciu scenografii i uporządkowaniu terenu, oraz wspólne ognisko z kiełbaskami na śniadanie.

Jeśli chodzi o szczegóły, zadania, to będą one przesłane tajnymi kanałami do dowódców oddziałów.

GRA NOCNA!!! Obowiązkowe tracery lub świetlne markery wystrzału na broni długiej.

W czasie gry obowiązuje zachowanie wojskowe, dyscyplina wojskowa i respektowanie łańcucha podległości.

Wymagana jest stylizacja munduru i wyposażenia poziomie powyżej średniego. (W razie wątpliwości można zadać pytanie, przesłać zdjęcie).

Dla oddziału amerykańskiego mundury piechoty, dopuszczone mundury spadochroniarzy, najlepiej wersja M43.

Dla oddziału brytyjskiego mundury wojsk lądowych (artyleria) i komandosów RM.

Dla oddziału niemieckiego mundury Heer, Kriegsmarine i Luftwaffe.

 

Wyposażenie osobiste i obozowe na co najmniej średnim poziomie. Bez latarek z pierdylionem lumenów. Radiostacje stylizowane (nie radiotelefon w ręce i jakiś chlebak na ramieniu, czy przy pasie). Liczba radiostacji zostanie ustalona przez organizatorów w zależności od liczby graczy i struktury oddziałów.

 

Nie są dopuszczone repliki niehistoryczne, nawet zamaskowane. Gracz może mieć przy sobie jedną replikę broni długiej i jedną krótkiej.

Liczba karabinów maszynowych wsparcia zostanie ustalona przez orgów, w zależności od struktury i liczebności oddziałów.

Tak jak w poprzednich grach na tym terenie, nie jest dopuszczona pirotechnika hukowa. Granaty ręczne będą markowane przez petardy stroboskopowe o krótkim czasie działania. Będą dopuszczone świece dymne. Ładunki saperskie będą markowane przez petardy stroboskopowe i hukowe o minimalnej mocy. Ładunki saperskie dostarczą organizatorzy.

Mechanika gry: limity FPS, amunicji, zasady ran i leczenia, respy – takie jak na poprzednich akcjach sił specjalnych organizowanych przez Dowództwo Operacji Połączonych. Szczegóły zostaną podane bliżej terminu gry.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...