Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Trust1212

Użytkownik
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

  1. Dzięki wielkie za rady, jeżeli będę wiedział coś nowego dam znać.
  2. Nie strelanka nie będzie organizowana na terenie szkoły. A co do dyrekcji ona ma gdzieś takie imprezy i nie ma zamiaru tego organizować jeśli uczniowie nie organizują. Mam z internetu następujące oświadczenie dla osób niepełnoletnich czy w przypadku podpisania tej zgody przez rodziców automatycznie nie ponosze żadnych konsekwencji jeśli coś się komuś stanie? : My, niżej podpisani ................................................................................ (imiona i nazwisko rodziców/opiekunów), jako rodzice/opiekunowie ........................................................... (imię i nazwisko gracza) urodzonego w dniu .............................................. roku, wyrażamy niniejszym zgodę, by nasz/a córka/syn (podopieczna/podopieczny) brał/a udział w spotkaniach Air Soft Gun. Jednocześnie oświadczamy, iż jest nam wiadomym, że spotkania ASG polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z replik broni o napędzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o średnicy 6 mm i masie do 0,33 g. Jest nam również wiadomym, że używane przez uczestników repliki są napędzane sprężonym powietrzem lub gazem i wyrzucają pocisk z prędkością początkową do 200 m/sek., na odległość do 100 m, także seriami. Jest nam także wiadomym, że w spotkaniach ASG udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w skrajnym przypadku, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała, w tym do utraty wzroku. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszą córkę / syna / podopieczną / podopiecznego i oświadczamy, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie nasza córka / syn / podopieczna / podopieczny, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika spotkań ASG. Podpis rodziców/opiekunów: Numer kontaktory do rodziców/opiekunów:
  3. Witam Z góry przepraszam za nieodpowiedni temat ale nie miałem możliwości wybrania innego nie wiem dla czego Mam prawie 18 lat chce zorganizować strzelanke ASG. Mam wiele niepewności dotyczących organizowania tej imprezy. Będą w niej brały udział osoby pełnoletnie ale również nie pełnoletnie. Wiem że osoby nie pełnoletnie musiały by posiadać specjalne oświadczenie aby brać udział w grze. Wiem że należy powiadomić policję o całej imprezie, mieć najlepiej pisemną zgodę od właściciela terenu na którym odbędzie się gra. I teraz zaczynają się schody. Czy ja jako nie pełnoletni mogę wszystko sam załatwić czy nie, a jeśli nie to jakie sprawy musi załatwić pełnoletni. Dodam że będzie to organizowana strzelanka szkolna, czyli dyrektor będzie o wszystkim powiadomiony. Jeśli ktoś coś podobnego organizował proszę o pomoc z góry dziękuję.
×
×
  • Create New...