Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

skura1978

Użytkownik
 • Content Count

  108
 • Joined

 • Last visited

 1. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych jako część programu Pro defensione, pro historia ( facebook.com/pdph2018 ; pdph.pl ) dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ( www.niw.gov.pl ) w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018/19. Tematyka - wszystko, co wiąże się z aktywnościami proobronnymi i historycznymi oraz działalnością organizacji pozarządowych. Możemy do Was przyjechać i przeprowadzić szkolenie bądź warsztaty BEZPŁATNIE. Zakładanie stowarzyszenia bądź fundacji, napisanie statutu, formalności rejestrowe a może przykładowe szkolenie strzeleckie - Wy wybieracie, my organizujemy i przeprowadzimy. Szkolenia i warsztaty poprowadzą PRAKTYCY, którzy cały czas organizują i prowadzą aktywności proobronne i historyczne. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy -----> https://forms.gle/punEJhJi9E48exCLA albo skontaktować się z nami mailowo ----> kontakt@pdph.pl bądź telefonicznie -----> 797 479 361 Jedyna wada powyższej oferty - liczba szkoleń i warsztatów OGRANICZONA Jesteśmy do Waszej dyspozycji
 2. Parę miesięcy temu wspominałem Wam o Programie "Pro defensione, pro historia", którego celem jest wspieranie oddolnych inicjatyw proobronnych i historycznych dla Polski. Nie będę Was zanudzał szczegółami. Finał jest taki, że Program otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, a to oznacza, że grupy nieformalne będą mogły starać się o wsparcie dla swoich projektów/imprez/szkoleń/zlotów itp o wartości nawet do 2600 zł. Krótko mówiąc - dajemy kasę! Kto zainteresowany, niech śledzi profil programu facebook.com/pdph2018 albo niech pisze maila - kontakt@pdph.pl Link do FAQ - https://bit.ly/2KSAjh7 Poniżej o co mniej więcej chodzi. Zawsze chciałeś zrobić grę/symulację/szkolenie, ale brakowało Ci środków? Teraz masz szansę zrealizować swój projekt! "Pro defensione pro historia - ku chwale Polski Niepodległej" - konkurs dla grup nieformalnych, gdzie zostanie wspartych min. 32 oddolnych inicjatyw w całej Polsce. Kwota, jaką zostaną wsparte pojedyncze projekty to maksymalnie 2600 zł, nie mniej jednak niż 500 zł. Wsparcie będzie polegało na zastosowaniu instrumentu przewidzianego w art. 16a UoDPPiW, tzw. „regrantingu”. Konkurs jest częścią Programu "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. Operatorem konkursu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT. 1. Co to jest grupa nieformalna? To co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jedna, która ukończyła 18 lat, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Żaden z członków grupy nieformalnej nie może należeć do organu statutowego jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. 2. Na czym będzie polegał konkurs? Konkurs będzie polegał na stworzeniu i przesłaniu projektu drogą elektroniczną do Operatora, czyli do Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT. W I Etapie konkursu projekty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową Grup Nieformalnych (KKGN) wg karty oceny. 64 projekty, które otrzymają najwięcej punktów przejdzie do Etapu II, w którym to będzie można oddawać głosy w sondażu internetowym na poszczególne projekty. W II Etapie projektodawcy będą również mieli możliwość na przeprowadzenie akcji promocyjnej swoich projektów, która to akcja również będzie oceniana przez KKGN. Po zakończeniu II Etapu KKGN wyłoni co najmniej 32 projekty, które otrzymają wsparcie o wartości do 2600 zł. 3. Kiedy startuje konkurs? Kiedy i jak będzie można składać projekty? Harmonogram konkursu: Składanie wniosków konkursowych - projektów - od 12 sierpnia do 26 sierpnia 2018 do godziny 23:59. Ogłoszenie listy rankingowej 64 najlepszych projektów w I Etapie - 2 wrzesień 2018. II Etap konkursu - akcja promocyjna projektów oraz sondaż internetowy - od 2 września do 9 września 2018 do godziny 23:59. Ogłoszenie listy projektów, które otrzymają wsparcie o wartości do 2600 zł - 20 wrzesień 2018. Podpisywanie umów z projektodawcami oraz realizacja projektów - od 20 września do 23 grudnia 2018. Przesłanie sprawozdań końcowych z realizacji projektu - do 2 stycznia 2019 r. nie później jednak niż 10 dni od zakończenia projektu. Projekty będzie można składać przez formularz, który będzie przesyłany przez internet do Operatora konkursu. 4. Jaki typ imprezy będzie można zorganizować w ramach projektu? Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń - quiz/konkurs/olimpiada wiedzy, piknik, festyn, zlot, pokaz, wystawa, wycieczka tematyczna, akademia, przedstawienie, apel, rekonstrukcja historyczna, kurs, szkolenie, warsztaty, turniej sportowy - gry drużynowe (np. turniej piłkarski, siatkarski, itp.),turniej sportowy - rywalizacja indywidualna (np. zawody pływackie, biegi, itp.), gra terenowa, gra miejska, marsz terenowy, turniej strzelecki/zawody strzeleckie, gra o charakterze militarnym - gra z urealnieniem/MilSim/LARP. Jeśli nie znaleźliście powyżej rodzaju imprezy, jaki chcielibyście przeprowadzić to nie ma problemu. W formularzu będzie miejsce na wpisanie i opisanie przedsięwzięcia, o którym wyżej nie wspomniano. 5. Jakie projekty mają największą szansę na otrzymanie wsparcia? Charakter oraz sposób realizacji danego projektu będzie w głównej mierze zależał od Was. Jednak każdy projekt będzie oceniany wg tych samych kryteriów, które będą zawarte w Karcie Oceny. Tam każde kryterium będzie dokładnie opisane i będzie miało odpowiednią wartość punktową. Najwięcej punktów będzie można zdobyć wtedy, gdy: a) projekt będzie angażował ludzi młodych, do 21 roku życia, b) projekt będzie aktywizował społeczność lokalną wokół działań o charakterze proobronnym i/lub historycznym, c) projekt będzie nawiązywał, też ważne, w jakim stopniu, do obchodów związanych ze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 6. Jakie warunki musi spełniać projekt? a) Dany projekt musi być inicjatywą grupy nieformalnej. b) Zaplanowane wsparcie musi się mieścić w kwocie 2600 zł i nie być mniejsze niż 500zł. c) Realizacja projektu musi się mieścić w terminie od 20 września do 23 grudnia 2018 r. d) W każdym projekcie MUSI być uwzględniony wkład własny w postaci świadczeń woluntarystycznych. 7. Na czym polega wkład własny w postaci świadczeń woluntarystycznych? W projekcie należy wskazać przynajmniej trzy osoby, które wykonają świadczenia woluntarystyczne w łącznym wymiarze przynajmniej 30 godzin - po 10 godzin przez pojedynczego wolontariusza. Z doświadczenia wiemy, że ten wymóg jest tylko formalnością, ponieważ większość organizatorów tego typu przedsięwzięć poświęca o wiele więcej czasu na organizację i przeprowadzenie danej imprezy. Nie mniej jednak powyższe świadczenia woluntarystyczne należy uwzględnić w swoim projekcie co będzie potwierdzone zawarciem porozumienia pomiędzy wolontariuszami a Operatorem konkursu. 8. Czy możemy pobierać opłaty od uczestników danego projektu, która otrzyma wsparcie w ramach konkursu? Nie, nie można pobierać żadnych opłat ani od uczestników danego projektu (np. zawodników startujących w turnieju strzeleckim) ani od odbiorców projektu (np. kibiców). 9. Na czym będzie polegało wsparcie projektu? Żeby otrzymać wsparcie, należy złożyć projekt, który następnie uzyska w I i II etapie konkursu "Ku chwale Polski Niepodległej" wystarczającą liczbę punktów, żeby otrzymać wsparcie- zajmie w rankingu miejsce od 1 do 32. Następnie Operator prześle Wam umowę, w której dokładnie zostanie określone co potrzebujecie do realizacji danego projektu. Po podpisaniu i przesłaniu umowy będziecie mogli dokonać zakupu towaru i/lub usług (zakupu należy dokonać na dane Operatora) a Operator, czyli Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT opłaci wszystkie rachunki i faktury zgodnie z umową. Po zakończeniu projektu będzie trzeba jeszcze tylko złożyć krótkie sprawozdanie z realizacji projektu. 10. Czy jest możliwość otrzymania wsparcia finansowego, a nie wsparcia w postaci zakupu towarów i/lub usług? Tak, istnieje taka możliwość. Żeby otrzymać wsparcie finansowe ( w wysokości do 2600 zł) to dana grupa nieformalna musi nawiązać z organizacją pozarządową jako Patronem – fundacją lub stowarzyszeniem, bądź podmiotem, wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Patron musi posiadać siedzibę na terenie województwa, z którego pochodzi wspierana grupa nieformalna. W takim przypadku umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją (Patronem) występującą formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu – umowa trójstronna. Nie mniej jednak zachęcamy grupy nieformalne do samodzielnego składania i realizowania projektów. Znacząco ułatwi to proces przekazania wsparcia oraz ograniczy ilość formalności niezbędnych do podpisania umowy. 11. Co możemy kupić w ramach wsparcia projektu? Poza alkoholem i wyrobami tytoniowymi oraz elektronicznymi lub hybrydowymi wersjami tradycyjnych papierosów, właściwie nie ma żadnych ograniczeń, co do zakupu towarów w ramach wsparcia. Podobnie w przypadku zakupu usług. Nie można dokonać zakupu, którego wartość będzie przekraczała 2600 zł. Tzn. nie ma możliwości, żeby kupić np. komputer za 5000 zł i otrzymać częściowe dofinansowanie takiego zakupu. Dokładnie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane będą opisane w Regulaminie Programu - Rozdział I - III KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE. Oczywiście zawsze możecie się upewnić, czy dany zakup bądź usługa mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowanych, kontaktując się z Operatorem - kontakt@pdph.pl 12. Co się stanie np. ze sprzętem, który zostanie zakupiony w ramach wsparcia projektu? Taki sprzęt zostaje przekazany grupie nieformalnej, żeby służył w przyszłości organizowaniu podobnych przedsięwzięć, takich jak wsparty projekt. Jedyne ograniczenie jest takie, że dana grupa nieformalna nie może sprzedawać tego sprzętu/towaru przez najbliższe 5 lat. Jeśli natomiast grupa przestanie istnieć przed upływem 5 lat, taki sprzęt należy przekazać Operatorowi. 13. Jesteśmy niepełnoletni a chcielibyśmy złożyć projekt? Nie ma żadnego problemu. Musicie znaleźć tylko jedną osobę pełnoletnią, która formalnie, jako Lider Waszej grupy nieformalnej podpisze, w przypadku otrzymania wsparcia, umowę z Operatorem. Jeśli jednak nie możecie znaleźć pełnoletniego Lidera waszej grupy - skontaktujcie się z nami pod adresem kontakt@pdph.pl Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT zostanie Waszym Patronem.
 3. "Pro defensione, pro historia" - wspieramy oddolne inicjatywy proobronne i historyczne dla Polski - to kompleksowy projekt ogólnopolski, którego głównym celem będzie przeprowadzenie szerokiej gamy działań edukacyjno-promocyjnych, mających zachęcić i wesprzeć aktywne osoby w różnych obszarach działalności związanych z szeroko rozumianą proobronnością i aktywną popularyzacją historii Polski. To również wsparcie materialne i finansowe o wartości do 4000 tysięcy złotych dla przynajmniej 80 grup nieformalnych w 2018 roku z całej Polski, które podejmują różne inicjatywy o charakterze historycznym i proobronnym na terenie całej Polski. Natomiast w 2019 roku program przewiduje wsparcie finansowe również do 4000 tysięcy złotych dla przedsięwzięć przynajmniej 64 młodych stowarzyszeń proobronnych i aktywności historycznych, które powstały nie wcześniej niż w 2016 roku. Jednak główną ideą programu "Pro defensione, pro historia" jest edukowanie i zmobilizowanie jak największej liczby osób indywidualnych, członków grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych do podejmowania społecznej działalności o charakterze proobronnym i historycznym. To również zachęcenie i zmobilizowanie społeczności związanej z rekonstrukcjami historycznymi oraz aktywnością proobronną do szerokiej gamy działań o charakterze oświatowym i promocyjnym swoich pasji wśród lokalnych społeczności na terenie całej Polski. Co to jest grupa nieformalna? To grupa przynajmniej 3 osób, w tym jednej pełnoletniej, którą może zawiązać każdy z Was bez potrzeby spełniania jakichkolwiek formalności prawnych. Wystarczy pomysł, pasja i chęć stworzenia czegoś dla innych. Projekt będzie skierowany do osób tworzących szeroko rozumiane środowisko ASG, grup rekonstrukcji historycznych, grup i stowarzyszeń proobronnych, klubów strzeleckich, stowarzyszeń kolekcjonerskich i wszystkich tych, którym bliskie są historia, patriotyzm i działania mające na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Kto to wszystko wymyślił? Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT - https://www.facebook.com/PSAT2015/ - powstało 1 stycznia 2015 roku, jednak aktywność swoich członków-założycieli trwa bez mała od 20 lat. Członkami PSAT są ludzie, którzy pomimo osiągnięcia sukcesów zawodowych jako nauczyciele, prawnicy, technicy czy inżynierowie odnajdują czas i potrzebę podtrzymywania tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizowanie wszelkiej maści imprez i przedsięwzięć mających na celu kształtowaniu umiejętności i upowszechnianiu wiedzy na temat obronności i historii Rzeczypospolitej. Jak możecie pomóc? Projekt "Pro defensione, pro historia" jest obecnie w bardzo zaawansowanej fazie tworzenia formalnego wniosku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO) w tym roku prowadzony Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Żeby złożyć ofertę w takim konkursie, trzeba spełnić szereg wymagań formalnych. Jednym z takich wymagań jest opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania. PSAT jako autor projektu, przed jego złożeniem chce utwierdzić się w przekonaniu, że wydatkowanie środków publicznych na aktywności proobronne i historyczne ma odpowiednie poparcie w społeczeństwie. Jeśli uważacie, że taki projekt ma sens i w przypadku jego realizacji chcielibyście wziąć w nim udział, polubcie to wydarzenie https://www.facebook.com/events/1906426962703507/ i kliknijcie "wezmę udział". Jednocześnie bardzo prosimy, aby wszystkie grupy nieformalne, stowarzyszenia, kluby czy organizacje, które byłyby zainteresowane aktywnym udziałem w projekcie (w przypadku jego realizacji), wysyłały na mail prodefensione@gmail.com krótkie zgłoszenie zawierające: - nazwę grupy/stowarzyszenia/klubu/organizacji - liczbę aktywnych członków - zakres działalności - czyli np. ASG/grupa rekonstrukcyjna/klub strzelecki/koło LOK/ itp. - województwo, z którego pochodzi np. - Klub Strzelecki "Karabin" - 115 członków - klub strzelecki/klub kolekcjonerski broni/ASG - zachodniopomorskie W przypadku, gdyby projekt został dofinansowany w ramach P FIO 2018, PSAT będzie w pierwszej kolejności kierował swoją ofertę właśnie do grup, które wyraziły chęć wspólnego działania w programie "Pro defensione, pro historia". A co będzie, jak projekt "Pro defensione, pro historia" nie dostanie dofinansowania w ramach P FIO 2018? Decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu podejmuje komisja konkursowa Narodowego Instytutu Wolności przy wsparciu ekspertów, która będzie oceniała wszystkie wnioski konkursowe w ramach P FIO2018 W przypadku braku akceptacji dla projektu "Pro defensione, por historia" PSAT na pewno się nie podda i będzie aplikował w następnych edycjach oraz innych otartych konkurach ofert. Będziemy również próbowali zainteresować naszym pomysłem bezpośrednio m. in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Polską Fundację Narodową, Polski Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz inne instytucje rządowe i samorządowe. Spróbujemy również poszukać wsparcia od dużych spółek skarbu państwa lub innych firm, które chciałyby wesprzeć realizację celów projektu. Termin składania wniosków w otwartym konkursie ofert P FIO 2018 mija 29 marca a ostateczne ogłoszenie listy projektów, które otrzymają dofinansowanie 11 maja. Liczymy na Wasze wsparcie i... trzymajcie za nas kciuki! Jeśli dobrnęliście do końca tego tekstu, to serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Z poważaniem prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej PSAT Michał Skurzyński
 4. Ja mam nadzieję że poszkodowani się zmobilizują. Kurde, nie wierzę że grubo ponad 200 osób tak zwyczajnie odpuści sprawę! Widziałem że tu się próbuje coś zrobić: http://www.falkenreturn.fora.pl/
 5. Wiem, że nie jest Wam do śmiechu. Mocno trzymam kciuki, żebyście dojechali tych frajerów i odzyskali całą kasę a może i więcej. Po przeczytaniu wszystkiego na temat falkenhorsta, taki krótki komentarz wizualny: http://tinyurl.com/koxzlsv
 6. Gra lokalna, ale może ktoś z daleka też się skusi... http://forum.wmasg.pl/topic/152892-conquer-territory-1-marzec-2015-gra-z-urealnieniemmilsim/
 7. skura1978

  MilSim w lutym?

  Zapraszam na 1 marca --> http://forum.wmasg.pl/topic/152892-conquer-territory-1-marzec-2015-gra-z-urealnieniemmilsim/
 8. skura1978

  [ALLEGRO] vip1977

  Super kontakt, szybka wysyłka. Chłopaki ode mnie też już kiedyś u tego Użytkownika kupowali i byli bardzo zadowoleni. Kliknął mi się podwójny zakup ( a kupowałem berettę z ekstra magazynkiem - razem ponad 500 ziko), Sprzedawca od razu wyjaśnił sprawę i załatwił formalności z Allegro. No i jako jedyny miał taką klamkę jaką chciałem ( KJW - Beretta M9 Vertec ) w konfiguracji z Co2 + magi Co2.
 9. skura1978

  Taiwangun.com

  Bez sensu. Przecież i tak wiedzą, że prawo jest po mojej stronie. Rozumiem, jakbym chciał zwrotu kasy, ale ja chcę wziąć od nich inny sprzęt ZA MOJĄ DOPŁATĄ :icon_eek: :icon_eek2: :icon_eek2: Trudno, jak nie załatwią sprawy do końca tygodnia, biorę zwrot kasy i tracą klienta, a i chłopaków ode mnie namówię, żeby u konkurencji zakupy robili. Dobry sklep poznać nie po tym, jak sprzedaje, ale jak traktuje kupca, że tak powiem, dokonanego. Jednak moc WMASGU działa :icon_razz: Dziś uprzejmy Pan z TG zadzwonił do mnie, przeprosił za czas oczekiwania. Tłumaczył to dużą kolejką reklamacji. Obiecał że dziś zrobią przelew i za zwróconą kasę mogę sobie złożyć nowy zestaw :icon_biggrin: Dla mnie rozwiązanie satysfakcjonujące.
 10. skura1978

  Taiwangun.com

  To ja opiszę swoją (niedokończoną jeszcze) przygodę. Kupiłem to ---> http://www.taiwangun.com/replika-acp601b-bk-aps plus to ----> http://www.taiwangun.com/magazynek-co2-do-pistoletu-acp601-aps Wiem, APS-zdechły pies, ale się połasiłem na te kilkadziesiąt złotych mniej niż inne repliki tej kategorii. W sumie klamka bardzo zgrabna, fajnie wykonana, z kopnięciem. No ale cóż z tego, jeśli... magazynek (ten z pudełka z repliką) na dzień dobry cieknie. Co ciekawe, w magazynku była pusta kapsuła CO2, czyli już ktoś musiał sprawdzać tego klamota... No nic, jako że nie toleruję nowych-uszkodzonych rzeczy, drugiego maga nawet nie sprawdzałem. Zapakowałem wszystko elegancko (poza dowodem zakupu, którego nie było dołączonego do repliki) i odesłałem. Jeszcze tego samego dnia - 17 luty - wypełniłem formularz zwrotu na stronie. Napisałem że zwracam replikę bo jest niesprawny magazynek i że chcę wymienić na inną, droższą (z moją dopłatą oczywiście). 21 lutego zapytałem, jak się ma moja sprawa. Dostałem odpowiedź że "replika doszła wczoraj" (a nie prawda, bo doszła przedwczoraj,jak pokazuje tracking DPD) "i że jeszcze moją paczką się nie zajmowali". Zastanawiam się nad czym tu się zajmować? Zwracam towar w niecałe 48 godzin po zakupie, chcę wymienić na droższy. Może niepotrzebnie napisałem, że magazynek uszkodzony? Ale jakbym nie napisał prawdy, to pewnie bym został posądzony o odesłanie uszkodzonego (przeze mnie) towaru. Dziś wieczorem napisałem prośbę o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. Chciałbym dokonać zakupu w TG, ale nieuzasadnione przeciąganie sprawy bardzo mnie irytuje. Jak coś można załatwić od razu, to się to robi i tyle. Poinformuję jak sprawa się skończyła.
 11. Tak jak na Pwarsie pisał Grohu, wkrótce więcej szczegółów...
 12. Kontynuacja tematu tutaj ----> http://forum.wmasg.pl/topic/136656-scud-hunters-milsim-24h-13-14-lipiec-2013/
 13. Link do właściwego topicu: http://forum.wmasg.pl/topic/136240-rozpoznanie-20-milsim-28042013nd-rumia-i-okolice/
 14. Muszą działać, przecież to to samo forum :icon_biggrin:
 15. Zapraszamy na kolejny, lokalny MILSIM. Żeby nie dublować postów, kontynuacja tematu tutaj ----> http://forum.wmasg.p...3-okolice-rumi/ Zapraszamy również na warsztaty radiowo - nawigacyjne. Tutaj szczegóły ----> http://forum.wmasg.pl/topic/135005-10-marzec-2011-warsztaty-z-nawigacji-i-radiokomunikacji/
×
×
 • Create New...