Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

§ Oszustwo, a kradzież - różnice prawne §


Recommended Posts

Często-gęsto przez niniejszy dział przewijają się komentarze w stylu:

 

"nie masz szans nic z tym zrobić, gościu przerobił cię na kwotę PONIŻEJ 250zł..."

 

Zacznijmy więc od wyjaśnienia DLACZEGO takie myślenie jest co najmniej szkodliwe dla pokrzywdzonego...

 

Kwota 250zł dotyczyła artykułu z KODEKSU WYKROCZEŃ i nawiązywała do wartości SKRADZIONEGO mienia. Czy coś się zmieniło? Ano się zmieniło...

 

Obecnie kwota do której kradzież jest TYLKO wykroczeniem (najczęściej kończącym się na drodze mandatu karnego kredytowanego) to 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Tym samym kwota-limit wynosi obecnie 420zł.

 

Co to znaczy?

Jeżeli wartość przedmiotu kradzieży jest <420zł, to mówimy tu o art. 119 KW:

 

Art. 119. Kradzież lub przywłaszczenie rzeczy

§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

 

Gdy wartość przedmiotu kradzieży zostanie oszacowana na >420zł, wówczas w grę wchodzi Kodeks Karny, konkretniej art. 278 KK:

 

Art. 278

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

 

I teraz najważniejsza uwaga.

 

W przypadku wymian i transakcji internetowych nie stosuje się przepisów dotyczących zaboru mienia, tylko OSZUSTWA.

 

Jest to artykuł 286 KK, brzmiący:

 

Art. 286

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albowyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

No dobra, to taki 'prawniczy bełkot', więc nie wymagam by każdy zrozumiał różnicę. Przedstawię więc życiowy przykład.

 

W hipermarkecie leżą sobie cukierki. Jeżeli nasypie się do swoich kieszeni po parę garści (wartość nie przekraczająca 420zł) i zostanie się przyłapanym na kradzieży, wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem (Kodeks Wykroczeń), które kończy się wystawionym MKK przez przybyłego na miejsce funkcjonariusza policji.

 

Jeżeli natomiast nasypiemy sobie cukierków do woreczka, zważymy całość, a następnie po naklejeniu wydrukowanego kodu kreskowego z podaną odmierzoną wagą, dosypiemy sobie jednego cukierka i udamy się z tym do kasy, wówczas podpada to pod oszustwo, więc mamy tu do czynienia z przestępstwem (Kodeks Karny).

 

-------

Czy jest sens zgłaszać swój 'problem' organom ścigania?

Oczywiście, że tak.

 

Należy się do takiego zgłoszenia dobrze przygotować - wskazanym jest wydrukowanie i dostarczenie tak wielu informacji, jak to tylko możliwe.

 

Dane sprawcy takie jak: numer IP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, dane osobowe są bardzo istotne dla poważnego potraktowania sprawy przez osobę przyjmującą takie zgłoszenie.

 

Dlaczego jest to istotne? Mając bardzo dużo spraw na biegu, w przypadku szczątkowych informacji istnieje pewne prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie 'spalantowana' i szybciutko doczeka się pisma "odmowa wszczęcia dochodzenia" :icon_wink:

 

Należy mieć też świadomość, że mimo całej bezsensowności (IMO) akcji 'Nie reagujesz, akceptujesz', jest w tym trochę racji - każda interwencja może uratować inne potencjalne ofiary przed wejściem w pułapkę zastawioną przez nieuczciwego sprzedawcę, a im więcej zgłaszających się pokrzywdzonych, tym większa szansa na zakończenie sprawy (solidnie podpartym materiałem dowodowym) Aktem Oskarżenia.

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...