Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Recommended Posts

Poniższy Regulamin stanowi zbiór ogólnych zasad panujących na forum. Nie jest to kompletna lista - Regulamin w każdym momencie może ulec zmianie, a ostateczna decyzja należy zawsze do Załogi.

 

W niektórych działach forum znaleźć można Regulaminy szczegółowe, które, modyfikują lub uszczegóławiają ogólny Regulamin forum. W przypadku konfliktu treści pomiędzy Regulaminem działu i Regulaminem forum - Regulamin działu stoi w hierarchii ważności wyżej.

 

 

OGÓLNE

 

 

I - NETYKIETA

 

Na forum i na portalu obowiązuje Netykieta.

 

Na forum piszemy poprawną polszczyzną, co oznacza poprawną ortografię, gramatykę, interpunkcję, składnię, używanie polskich liter, itd. Na forum również nie przeklinamy, włącznie ze słowami "ocenzurowanymi" na różne sposoby.

 

II - OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO FORUM

 

Wybrane kategorie wymagają zalogowania się aby mieć do nich dostęp:

 

- Po godzinach,

- Środowiska lokalne

- Fora grup i formacji airsoftowych

- Sprawy WMASG.pl

- Sprawy Airsoftphotos.net

 

Pozostałe części forum są dostępne do odczytu bez logowania się.

 

Na forum "Karabiny wyborowe" wątki mogą zakładać osoby będące zarejestrowane na forum co najmniej 90 dni.

Na forum "Jak zacząć?" wątki mogą zakładać osoby będące zarejestrowane na forum krócej niż 90 dni.

 

III - OGRANICZENIA WIELKOŚCI PODPISU

 

Fizyczna wielkość podpisu ograniczona jest systemowo - forum automatycznie ogranicza wyświetlany podpis do dozwolonej wielkości.

 

Maksymalna waga wszystkich obiektów składających się na podpis nie może przekraczać 50 kB.

 

IV - LICZNIK POSTÓW

 

Fora wykluczone z działania licznika postów to:

 

- Jak zacząć?;

- Po godzinach;

- Gry komputerowe;

- Hydepark;

- Komis;

- fora ze zdjęciami sprzętu;

- wszystkie fora ekip.

 

V - ZAKŁADANIE FORUM DLA EKIPY

 

Aby założyć forum dla swojej grupy, należy:

 

- Napisać wiadomość e-mail na adres ms@wmasg.pl z tematem: Prośba o założenie forum grupy [nazwa grupy]

- W treści wiadomości podać:

 

1. Grupa: [nazwa grupy], z: [miasto], [link do profilu grupy na WMASG]

2. Moderator/rzy forum: [login na WMASG]

3. Forum: publiczne/prywatne (ukryte)*

(*niepotrzebne skreślić)

4. (JEŚLI forum jest PRYWATNE) Loginy osób mających mieć uprawnienie do forum

- fora PRYWATNE widoczne są jedynie dla członków grup po zalogowaniu;

- osoby uprawnione do przeglądania danego forum, dodać może jedynie Administrator;

- ograniczenie wieku w ekipach dotyczy również forów ekip (LINK).

 

VI - OGŁOSZENIA KOMERCYJNE

 

Obowiązuje zakaz zamieszczania ogłoszeń imprez, zlotów, kursów, usług, itp., o charakterze komercyjnym. Ogłoszenie takie może zostać zamieszczone jedynie po uzyskaniu zgody administratora o nicku Regdorn.

 

VII - OGŁOSZENIA NIEKOMERCYJNE

 

Do ogłaszania imprez, kursów, itp., o charakterze niekomercyjnym służą fora regionalne (dla imprez lokalnych) oraz forum "Imprezy w Polsce" dla imprez ogólnopolskich. Zamieszczanie ogłoszeń w kilku forach regionalnych lub jednocześnie na ogólnopolskim i regionalnych (poza regionem odbycia się imprezy) będzie traktowane jako spam, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

 

MODERACJA

 

Czerwony kolor czcionki, a także barwy zbliżone, zastrzeżone są dla członków załogi WMASG.pl.

 

 

VIII - ZASADY MODERACJI

 

Niektóre z zasad, na podstawie których moderatorzy oceniają wypowiedzi:

 

- Posty prowadzące w działach tematycznych do dyskusji na temat odbiegający od wątku przewodniego zostaną usunięte, jeśli nie będzie możliwości ich rozdzielenia;

- Tematy, które są reklamą sprzedawanych przez daną osobę rzeczy, również podlegają natychmiastowej kasacji. Od tego jest Komis;

- Tematy oraz posty, które zostały utworzone, a treść ich pytania jest łatwa do odnalezienia na forum zostaną skasowane (nie dotyczy działu "Jak zacząć?");

- Stosowanie wulgarnego słownictwa jest zabronione, niezależnie od formy - również ze wszelkimi rodzajami "autocenzury";

- Posty napisane w "nowomowie" będą kasowane, nauczmy się szanować innych ludzi poprzez pisanie w rodzimym języku;

- Prosimy o niewypowiadanie autorytatywnych opinii nie posiadając odpowiedniego doświadczenia w danej materii. Wszystkie posty z gatunku "gawędziarstwa airsoftowego" zostaną skasowane;

- Do zgłaszania niewłaściwych treści, off-topiców, wyczerpanych tematów, itp., służy przycisk "raportuj" znajdujący się pod każdym postem. Zamieszczanie postów o ogólnej wymowie "czy jest z nami moderator", "niech admini coś z tym zrobią", "wywalcie to" oraz zamieszczanie grafik o podobnym wydźwięku, może skutkować ostrzeżeniem, a następnie blokadą konta;

- Posty napisane przez osoby z małym stażem na forum, same będące "zielonymi", a wprowadzające innych użytkowników w błąd lub podające nieprawdziwe/nieprawidłowe informacje będą kasowane bez uprzedzenia. Osoby wielokrotnie zamieszczające tego typu posty będą miały blokowane konta;

- Ostateczna decyzja należy do moderatora działu. W przypadku braku akceptacji decyzji moderatora, można zgłosić to za pomocą przycisku "raportuj". Sprawa zostanie rozpatrzona przez innych moderatorów bądź administrację.

 

UWAGA! Jest to zbiór wybranych zasad, a nie zamknięta i kompletna lista.

 

IX - CZARNA LISTA TREŚCI ZAKAZANYCH

 

Na forum i portalu zabronione jest:

 

- poruszanie treści nawiązujących do pornografii, śmiałych erotycznych zdjęć;

- zamieszczanie haseł i zdjęć propagujących treści i idee skrajnych orientacji politycznych, poruszanie tematów politycznych nie związanych z portalem;

- propagowanie piractwa komputerowego, podawanie stron z taką treścią, namawianie do nielegalnego kopiowania;

- namawianie do tworzenia amatorskich materiałów pirotechnicznych, podawanie przepisów, instrukcji itp;

- zamieszczanie grafik/tekstów podlegających prawom autorskim bez uprzedniego skontaktowania się z autorem i uzyskania zgody oraz podania źródła;

- zamieszczanie grafik/tekstów mających za cel ośmieszanie, wyszydzanie innych użytkowników lub atak personalny na ich osobę;

- propagowanie nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków, substancji psychotropowych (w tym tzw. środków zastępczych) lub innych używek;

- zamieszczanie zdjęć pozowanych przedstawiających egzekucje, tortury, itp;

- zamieszczanie zdjęć w mundurach lub/i z replikami, które zostały wykonane w miejscach publicznych bez żadnego uzasadnienia, m.in. występu na pokazie, udziale w promocji, itp;

- zamieszczanie reklam innych forów internetowych, itp;

- obrażanie uczuć religijnych innych użytkowników oraz poruszania tematów religii i wiary;

- teksty oraz zdjęcia o tematyce rasistowskiej, wyszydzanie innych ras, itp;

- zamieszczanie zdjęć w awatarach oraz na forum przedstawiających osoby w mundurach z obszyciami Waffen SS oraz w mundurach Geheime Staatspolizei a także symbolikę związaną z powyższymi (wyjątek stanowi dział dotyczący rekonstrukcji drugowojennej, gdzie można takie zdjęcia wstawiać);

- zamieszczanie grafik wszelkiego rodzaju łączących w sobie m.in. wulgarne treści z symbolami religijnymi oraz inne, podobne, kontrowersyjne połączenia, a także używanie podobnych w niewybrednych żartach;

- publikowanie grafik mających na celu wyśmiewanie osób niepełnosprawnych lub wykorzystywanie zdjęć tych osób w celu ośmieszania innych użytkowników.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów spowoduje blokadę konta.

 

 

ZAŁOGA

 

 

X - ZAŁOGA I UŻYTKOWNICY

 

Na forum istnieje wiele grup użytkowników, z którymi można się spotkać. Najczęściej natknąć się można na następujące grupy:

 

Użytkownicy:

 

- Nowi:

Są to osoby świeżo zarejestrowane na forum. Tą grupę użytkowników obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do forum.

 

- Użytkownicy:

Grupa użytkowników posiadająca standardowe uprawnienia. Do tej grupy trafiają wszystkie osoby, które są zarejestrowane dłużej niż 3 miesiące.

 

- Weterani:

Są to osoby zasłużone dla WMASG, które odegrały dużą rolę przy tworzeniu i użytkowaniu WMASG.

 

- Zasłużeni:

To osoby szczególnie zasłużone dla WMASG, które odegrały znaczącą rolę w wielu aspektach związanych z tworzeniem i użytkowaniem WMASG.

 

- Banned:

Użytkownicy, którzy na skutek łamania Regulaminu stracili uprawnienia umożliwiające korzystanie z forum.

 

Załoga:

 

- Wsparcie:

Do tej grupy należą osoby, które mają kontrolę nad jakimś aspektem forum/portalu.

 

- Operator czatu:

Grupa użytkowników posiadająca uprawnienia umożliwiające zarządzanie czatem. Osoby te są odpowiedzialne za egzekwowanie regulaminu, utrzymywanie porządku i miłej atmosfery na czacie.

 

- Moderator:

To użytkownicy posiadający uprawnienia pozwalające na zarządzanie powierzonymi im działami forum. Moderatorzy odpowiedzialni są za egzekwowanie regulaminu, utrzymywanie porządku i miłej atmosfery w powierzonych im działach.

 

- Supermoderator:

Grupa składająca się z osób, które mają uprawnienia moderatora dla wszystkich działów na forum. Supermoderatorzy odpowiedzialni są za egzekwowanie regulaminu, utrzymywanie porządku i miłej atmosfery, kiedy niedostępni są w danym momencie moderatorzy przydzieleni do konkretnego działu.

 

- Redaktor:

Do tej grupy należą osoby stanowiące skład Redakcji części portalowej WMASG.

 

- Admin:

To grupa użytkowników posiadająca specjalne uprawnienia umożliwiające pełne moderowanie forum, a także zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Głównym zadaniem tej grupy jest egzekwowanie regulaminu WMASG oraz pomoc moderatorom. Do grupy tej należą:

 

Wiciok

 

Szmerglu

 

- Starszy Admin:

 

 

To grupa użytkowników posiadająca specjalne uprawnienia, które umożliwiają zarządzanie całym forum wraz z użytkownikami i ich uprawnieniami. Grupa ta ma zróżnicowane zadania w obrębie WMASG.

 

Regdorn - jest głównym administratorem i zarazem twórcą forum. Jest odpowiedzialny za wszystkie ważne decyzje związane z WMASG, jest także redaktorem naczelnym dziennika, jakim jest WMASG.

 

Sharpek - jest to administrator związany ze sprawami technicznymi forum i portalu WMASG. Zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania oraz eliminacją błędów występujących na portalu i forum WMASG.

 

Wolf - to administrator odpowiedzialny za pracę moderatorów, egzekwowanie regulaminu forum WMASG oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

 

 

 

Istnieją użytkownicy pełniący więcej niż jedną funkcję.

 

 

Opracowano na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu, autorstwa użytkownika 'Foka'.

Edited by wiciok
aktualizacja obecnej nazwy działu dla zielonych
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...