Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Milsim 18h Freebird - Łódzkie/Śląskie - 18.07.2020


Recommended Posts

 

Mil-Sim-Freebird.jpg

MilSim "Freebird" - 18.07.2020r. - Załęczański Park Krajobrazowy
Rok 1976, Ameryka Południowa
Małe państwo San Escobar wespół z Wenezuelą czerpią ogromne zyski z handlu ropą. Oba kraje rządzone przez prawicowych dyktatorów utrzymują ożywione stosunki z amerykańską władzą. Stolice - Caracas i Vitolo Vasco - tętniące życiem, portretowane w amerykańskich żurnalach jako raj na ziemi, goszczą światowe premiery kinowe i motoryzacyjne, stanowią ważny ośrodek kulturalny i migracyjny.
Sytuacja zmienia się w ciągu ledwie tygodnia. Grupa komunistycznych wywrotowców o zbrojnym charakterze domaga się uwolnienia kapitału i redystrybucji między wszystkich obywateli. Ostatniej nocy prezydent San Escobar - Gonzalo Covido Corona  - zostaje uprowadzony i wywieziony w najmniej dostępne i ucywilizowane rejony kraju w delcie Amazonki. Wkrótce do administracji prezydenta trafia nagranie na taśmie prezentujące oprawców obok mocno pobitego, głodzonego i torturowanego Corony.
San Escobar nie dysponuje własnymi siłami wojskowymi zdolnymi do przeprowadzenia operacji ratunkowej. Inne państwa reagują natychmiast. USA pośpiesznie wysyła ratunkowy oddział Navy Seals, który pod osłoną nocy przedostanie się w głąb delty Amazonki i odnajdzie Coronę nim ten zostanie stracony na oczach całego kapitalistycznego świata.

Miejsce: Załęczański Park Krajobrazowy - zakole Warty, Województwo Łódzkie, https://goo.gl/maps/LcktrNFRdTK2
Start gry/wyjście w teren: około 0300, 18.07.2019r. (w zależności od wytycznych).
Koniec : 2045-2130, 18.07.2020r.. (w zależności od wytycznych).
Organizatorzy: Radziej, Akatorii, VonBombke
Impreza +16 (wyjątki dopuszczam pod warunkiem: znam osobiście lub obecność opiekuna prawnego).
Charakter działań - dynamiczne, przeważająco w małych grupach, bez stałych baz.
Wpisowe - 40PLN od osoby na konto podane w zwrotnym mailu od organizatora. Wpisowe pokrywa koszt dojazdu 3 samochodów, wykorzystanie ich do przygotowania gry oraz ich udział w pewnych elementach rozgrywki, zakup/montaż/zbudowanie przedmiotów potrzebnych do przeprowadzenia symulacji, koszty wydruków oraz prądu. Ponadto jemy, nawadniamy się i palimy za Wasze pieniądze (a jesteśmy jak nasze Honkery - głośni i dużo palimy).
Stylizacja - będzie obowiązywać. Rok 1976 zobowiązuje. Lipiec, powinno być ciepło. Mile widziany jak największy oldschool w stylizacji. Wraz z rozesłanym przydziałem znajdziecie klimatyczne zdjęcia z inspiracjami stylizacyjnymi. Dodatkowo: zakaz optoelektroniki, zakaz laserów, kolimatorów, latarek na broń, chwytów na RIS oraz zestawów słuchawkowych do radia (dozwolone są wyłącznie gruszki). Doprowadźcie repliki do stanu surowego. Dopuszczone są smartfony oraz urządzenia GPS (koniecznie przynajmniej jedno urządzenie zdolne do nawigacji w systemie MGRS)
Zgłoszenie - dokument do pobrania https://drive.google.com/file/d/1wwqwv1vjD-w-9ok1wjO4SxLIs_R2B2RA/view?usp=sharing Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest jego poprawne wypełnienie oraz opłacenie składki wpisowego  (dane zostaną przesłane w mailu zwrotnym). Do 16 czerwca przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia i odzyskania 100% wpisowego.  Rezygnacja między 16 a 30 czerwca wiąże się z utratą 50% wpisowego. Wycofanie zgłoszenia w lipcu oznacza przepadek wpisowego. Odwołanie imprezy przez organizatorów skutkuje zwrotem 100% wpisowego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZASADY:
1. Zgłoszenia
1.1 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez uczestników imprezy (dotyczy to w szczególności szkód materialnych oraz zdrowotnych). Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, godząc się na zaproponowaną przez organizatorów formułę zabawy.
1.2 Termin zgłoszeń: 1 kwietnia 2020r. - 12 lipca 2020r. - decyduje kolejność zgłoszeń. Minimum wymagane do odbycia się imprezy musi zostać zebrane do dnia 18 czerwca 2020r. Minimum wynosi 30 osób, maksimum nie ujawniam. Z momentem zbliżania się do maksymalnej liczby uczestników, również poinformuję na forum.
1.3 Z uwagi na coraz mocniej odbijającą się na środowisku modę na zapisywanie się oraz nieprzyjeżdżanie, warunkiem wciągnięcia na listę jest przelew składki za zgłaszanych uczestników. Po jej odnotowaniu organizatorzy informują uczestników o przyjęciu do gry.
2. Pirotechnika
Własna pirotechnika jest dozwolona tylko w zakresie świec dymnych oraz stroboskopów. Dodatkowo korzystamy z materiałów przekazanych przez organizatora. W każdej chwili może zostać wprowadzony zakaz korzystania z własnej pirotechniki spowodowany suchością ściółki leśnej. Kwestia znana będzie w dniu imprezy.
3. Limit amunicji
3.1 Można przenosić dowolną ilość magazynków załadowanych do poziomu 1,5x realnego odpowiednika (w praktyce jest to najczęściej 45 kulek). Można przenosić amunicję luzem lub w szybkoładowarkach, ale w żadnym wypadku nie można z niej korzystać poza punktami lub sytuacjami przewidzianymi przez fabułę lub mechanikę gry (wylistowane w punkcie 3.3).
3.2 Do karabinów maszynowych można przenosić dowolną ilość magazynków pudełkowych (tzw. boxów) zasypanych do poziomu 750 kul na jeden box. Można przenosić amunicję luzem i doładować pusty box 1 raz (750 kulek). Jest to dodatkowa możliwość tylko dla osób posiadających tylko jeden box. Karabin szturmowy z wpiętym drumem to nie karabin maszynowy.
3.3 Aby uzupełnić wystrzeloną amunicję można skorzystać z :
a) poprosić o amunicję kolegów z zespołu, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników) - otrzymanie amunicji od kolegi automatycznie uszczupla jego zapas (musi odsypać swoje kulki do własnego worka/ładowarki
b) umownie przejąć amunicję z magazynków zabitych i przeszukanych wrogów, (wymagana dokładna zgodność kalibrów palnych odpowiedników np. nie każdy AK ma taką samą amunicję)
c) uzupełnić zapas w punkcie uzupełnień, jeżeli takowy jest przewidziany w scenariuszu.
4. Teren gry
https://drive.google.com/file/d/0B_lNjew4vI4ENzZnc1lucXVWMlk/view 30km kw.
Wszystkie współrzędne będą podawane w systemie MGRS.
Zdjęcia terenu: https://drive.google.com/drive/folders/0B8ZMdEA4X07bZ2p1WTdSRlpTM2c  
 
5. Ograniczenia
Zakaz optoelektroniki (termo/nokto), zakaz laserów, kolimatorów, latarek na broń, chwytów na RIS oraz zestawów słuchawkowych do radia (dozwolone są wyłącznie gruszki). Doprowadźcie repliki do stanu surowego.
Z jakichkolwiek działań wyznaczone są również pojazdy prywatne - w grze wezmę udział wyłącznie przewidziane przez organizatora.
6. Bezpieczeństwo
6.1 Przez cały czas trwania symulacji każdy uczestnik musi mieć założone okulary ochronne. Zasada ta obowiązuje także podczas snu.
6.2 Zakazuje się wykorzystywania statusu osób poza grą (cywile, myśliwi, traktorzyści, turyści, menele itd.) za wyjątkiem ewentualnych zadań fabularnych, określonych przez organizatora.
6.3 Zabrania się zbliżania do zabudowań cywilnych (dotyczy w szczególności przechodzenia przez okoliczne wsie). Należy unikać kontaktów z osobami postronnymi gdy tylko to możliwe. Szczególną ostrożność należy zachowywać po zmroku oraz na terenach nadrzecznych.
7. Trafienia
7.1 Liczy się każde bezpośrednie trafienie (nie rykoszet)
7.2 Każde miejsce na ciele się liczy.
7.3 Hełmy i kamizelki nie chronią. Postrzał w plecak, wystającą ładownicę, karimatę itp. - traktowane jak postrzał w plecy.
7.4 Serie traktuje się jako jeden strzał.
7.5.Inne sposoby eliminacji:
- „silent kill” (tzw. "nie żyjesz") NIE DZIAŁA.
- w celu cichej eliminacji należy zadawać "rany" gumowym nożem (lub innym - bezpiecznym, przeznaczonym do treningu), wyprowadzając realistycznie wyglądający cios. Żadne klepanie, stukanie czy walenie.
- eliminacja osoby śpiącej: strzelamy w śpiwór lub używamy gumowego noża i informujemy o tym ofiarę jeżeli nie wiemy, czy zorientowała się o otrzymanym trafieniu.
7.6 Postrzał w broń eliminuje wyłącznie broń jeśli uczestnik dysponuje zapasową. W przeciwnym wypadku traktuje się to jako postrzał w korpus.
 
8. Rany i leczenie
8.1. Osoba trafiona musi:
- głośno i wyraźnie krzyknąć "DOSTAŁEM"
- paść na glebę
- nie wolno się jej komunikować - wolno jej tylko jęknąć lub zacharczeć, może krzyczeć "MEDYK".
- oznaczyć się - kładzie/przewiązuje sobie CZERWONĄ szmatą w miejsce trafienia (w nocy oznacza się ŻÓŁTYM światłem chemicznym)
- leżeć na ziemi do dalszych czynności/ opatrzenia. Może poruszać się, czołgając do około 3 m.
- sprawdzić czas
8.2 Trafieni nie ostrzegają, nie łażą, nie przeszkadzają.
8.3 Opatrzenie musi nastąpić w ciągu 30 minut od otrzymania rany. W przeciwnym wypadku kończy się to ZGONEM trafionego.
8.4 Opatrzenie polega na założeniu opatrunku osobistego w miejscu trafienia - dokładnie w miejscu trafienia! Musi to być zrobione porządnie i realistycznie. Pomocy może udzielać jedynie przeszkolona osoba - medyk.
8.5 Liczba medyków w każdym zespole podyktowana jest bezpośrednio wytycznymi, zgodnymi z fabułą. Medyk to rola przypisana na cały czas trwania gry, nie można tej funkcji przekazywać innym osobom. W szczególności zabrania się stosowania wyjątkowo nikczemnej metody: "poczekajmy, aż ktoś dostanie i wtedy uleczy go najbliższy żywy". Medyk nie może także udzielić sobie samemu pierwszej pomocy.
8.6 Ranny opatrzony przez przeciwnika może zostać przez niego:
- uśmiercony na miejscu – strzał w but, ładownicę itp.
- pozostawiony samemu sobie
8.7 W przypadku, gdy gracz, który był już opatrywany, zostanie powtórnie trafiony następuje jego ZGON.
8.8 Gracze, których zgon nastąpi na skutek wykrwawienia, pozostają na miejscu jeszcze przez 10 minut od zgonu. Ma to umożliwić innym przeszukanie. Po tym czasie nie jest już możliwe wchodzenie w interakcję z "nieżywym".
8.9 Zabrania się dobijania rannych. Zabić można tylko opatrzoną osobę.
8.10 Gracz który został wyeliminowany trwale z gry, lub też z niej zrezygnował, zobowiązany jest do widocznego oznaczenia swojej osoby:
- gracz, którego zgon nastąpił za dnia, zakłada jaskrawej barwy "szmatę" (mogą być: czapka, arafatka, chusta lub jakikolwiek materiał koloru rażącego) na głowę
- gracz, którego zgon nastąpił w nocy, montuje w widocznym miejscu światło chemiczne (tzw. LIGHTSTICK) w kolorze ŻÓŁTYM i dodatkowo może doświetlać się czerwonym światłem
8.11 Martwy gracz może udać się do ewentualnej bazy wyłącznie w celu zabrania swoich rzeczy, ale nie może tam pozostawać. Udaje się na punkt startu (Parking) i tam czeka na kolegów, lub, jeśli może, wraca do domu.
 
9. Przeszukanie
9.1 Możliwe jest przeszukanie rannego przeciwnika lub zwłok celem:
- znalezienia map, dokumentów, rozkazów, notatek
- odebrania amunicji
- sprawdzenia kanału łączności
- odebrania radiostacji
- odebrania replik
9.2 Amunicję odbiera się umownie (poprzez uzupełnienie sobie magazynków własną szybkoładowarką o taką liczbę kulek, jaka pozostała przeszukiwanemu, nie przekraczając limitu przenoszonej amunicji dla jednego operatora - absolutnie wymagana zgodność kalibrów).
9.3 Replikę oraz radiostację odbiera się umownie. Przeciwnik, jeśli wróci do zdrowia, nie będzie mógł jej użyć. Odebranie repliki oraz radiostacji przeciwnikowi pozwala na ponowne użycie własnej, jeśli wcześniej się ją utraciło na skutek zniszczenia lub odebrania.
9.4 Każdy przedmiot przy przesłuchaniu musi zostać fizycznie znaleziony przez przeszukującego. Jeśli ranny/zabity nie zgadza się na grzebanie w jego rzeczach, wypowiada formułę “biały ręcznik” i natychmiast, dobrowolnie oddaje WSZYSTKIE posiadane przedmioty w postaci map/dokumentów, rozkazów, notatek. Repliki, radiostacje oraz amunicję z magazynków (jako rzeczy objętościowo duże) przeszukujący powinien zlokalizować sam.
 10. Branie jeńców
Nie przewiduje się brania jeńców.
11. Pojazdy
W grze wezmą udział jedynie wyznaczone przez organizatora pojazdy. Będą one pełnić funkcję wyłącznie transportową i nie prowadzi się do nich/z nich ognia. Nie wolno się chować za pojazdem. Do pojazdu na bliżej niż 5 metrów może podejsć osoba, która będzie do niego wsiadać. Pojazd nie ulega trwałemu zniszczeniu (ze względu na jego ograniczoną do transportu rolę).

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...

Minimum osiągnięte. Impreza odbędzie się. Teraz kwestia jak liczne będą strony konfliktu. Maksymalny limit jest utajniony, ale dodam, że jeszcze miejsc na przynajmniej 4 kilkuosobowe ekipy wystarczy. Nie prześpijcie tego okresu.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Do imprezy pozostały niecałe 3 tygodnie. Wszystkie grupy, które wcześniej mi się zaanonsowały, już przesłały zgłoszenie. Nadal jednak są miejsca. Jeśli wciąż są grupy, które się zbierają/formują, proszę o anons, bo przymierzam się wkrótce do podziału na strony. Wszelkie info zostanie rozesłane około 8-10 lipca.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...