Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Wit

Weteran
 • Content Count

  217
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

1,491 profile views
 1. Czyżby narcyzm przez Ciebie przemawiał? ;)
 2. Szanowni ..., wczoraj, w pociągu relacji Warszawa - Berlin, znalazłem "Magazyn Pokładowy" iC PKP Intercity "W podróży" kwiecień 2008 (11). Na stronach 60 - 61 tegoż magazynu, w dziale Rekreacja zamieszczono artykuł autorstwa Przemysława Molika zatytułowany "Zabawa w komandosów". Jak się zapewne domyślacie, artykuł ten opisuje airsoft. Nie chcę komentować treści, która w swej istocie ma wydźwięk pozytywny. Nie znalazłem adresu internetowego do tego wydawnictwa i nie wiem, jak mógłbym przekazać treść tego artykułu. Mogę co najwyżej wysłać skan do zainteresowanych lub do Redakcji. Pozdraw
 3. Art. 44 par. 4 KPW "W wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie nie mogło być uprzednio wydane, można przeprowadzić przeszukanie bez takiego postanowienia, jednak organ dokonujący tej czynności zobowiązany jest następnie zwrócić się niezwłocznie do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której dokonano przeszukania, doręcza się jej w terminie 14 dni postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania. O prawie wystąpienia z takim żądaniem należy ją pouczyć."
 4. Było już kilkakrotnie powiedziane w tym i innych wątkach, że póki co żaden polityk, za wyjątkiem tu obecnych, rozpolitykowanych Kolegów, sprawą airsoftu i replik się nie zajmuje... Czy nie dociera argument, że otwarte nawoływanie na tym forum do wprowadzenia regulacji i wręcz ich wskazywanie może przynieść niepożądane skutki?
 5. Bardzo proszę o informację, czy istnieje jakiś projekt legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o broni i amunicji? Pisałem już, że przejrzałem wszystkie projekty i nie znalazłem takiego, jednak mogłem coś przeoczyć. Jeżeli natomiast takiego projektu nie ma, to czy należy ten wątek postrzegać jako "obywatelską inicjatywę ustawodawczą"? Dla jej skuteczności jest wymagane 100 tys. podpisów pod projektem.... ;-) W innym razie tę całą dyskusję można porównać do dyskusji o planie zagospodarowania przestrzennego i systemie przyznawania działek budowlanych na księżycu... Jest jeszcze jed
 6. Przejrzałem właśnie: wszystkie przepisy, które: wchodzą w życie, wchodzą w życie z mocą wsteczną, zostały wydane, zostały ogłoszone, zmieniają się, tracą moc. Także, aczkolwiek pobieżnie, projekty ustaw z http://orka.sejm.gov.pl/projustall5.htm . Nie znalazłem niczego, co potwierdzałoby to stwierdzenie: W lutym ma wejść ustawa regulująca sprawy ASG w Polsce, podobno, do gry będzie potrzebna jakaś licencja i gogle, a siła replik ma zejść do 0,3 J (mam nadzieję, że chodzi o te repliki ogólnodostępne, a nie te wymagające licencji) Mogłem oczywiście coś przeoczyć...
 7. Szanowni... Z wielkim szacunkiem traktuję wszelkie takie działania. Jednak stowarzyszenie zwykłe to....hmmm, nijak się ma do koncepcji utworzenia formalnej reprezentacji całego środowiska. I, za przeproszeniem, trzęsie mnie, gdy używane jest sformułowanie "legalizacja". Oznacza to niezrozumienie używanych słów. Chodzi chyba o sformalizowanie, gdyż airsoft nie był i nie jest nielegalny. Na chwilę obecną toczy się debata o sformalizowaniu całości polskiego airsoftu. Uczestniczą w tym osoby profesjonalnie związane z tymi dziedzinami życia, które są niezbędne dla dokonania dzieła. Apeluję więc, b
 8. Będąc zadeklarowanym swego czasu przeciwnikiem nadania sformalizowanego charakteru airsoftowi (nie mylić z legalizacją), wobec masowości zjawiska, nie mogę nie dostrzegać walorów powołania takiej organizacji. Podstawowym jest utworzenie podmiotu posiadającego osobowość prawną, który mógłby oficjalnie przedstawiać swoje stanowisko w mediach i innych instytucjach w przypadku zjawisk rzucających złe światło na to hobby. Obecnie, w przypadku pojawienia się jakiegoś niekorzystnego bądź wręcz szkalującego airsoft materiału w TV lub w prasie, wszelkie sprostowania lub protesty może sobie wysyłać "J
 9. Szanowny Kolego Oficerze80, czy idąc do stomatologa też dyskutujesz o sposobie leczenia kanałowego? Poza tym jak się ma Twoje pytanie do zagadnienia czytania ze zrozumieniem? Ale niech tam: Pierwsza część przepisu stanowi: "Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu;" dalej Ustawodawca zażyczył sobie, by był znak interpunkcyjny nazywany średnikiem (; ), co oddziela znaczenie pierwszej części od następnej. Dalej przepis stanowi: "jeżeli zarzut dotyczy życi
 10. "Art. 213. [brak przestępstwa] § 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy. § 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu; jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego."
 11. Szanowni..., już nie wiem, jak mam jaśniej to sprecyzować. Każda lista w środkach masowego przekazu balansuje na krawędzi nielegalności. I nie jest ważne, czy wgląd do niej będzie ograniczony czy też nie. Jest to w każdym przypadku: "Art. 212. [Zniesławienie] § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze o
 12. Panie i Panowie..., prawo to nie mechanizm internetowy, traktujący wszystkie przypadki jednakowo. Jest to mechanizm traktujący każdy przypadek indywidualnie i bardzo ocennie. A oceny dokonuje zawsze niezawisły sąd i raczej trudno się spodziewać, że w składzie sądzącym będą maniacy airsoftu i bywalcy WMasg (choć nie można tego wykluczyć :D ). Nick, ksywka czy pseudonim stanowią też swoiste dane osobowe. Wskazanie, że jakaś osoba, czy też osoby nie są mile widziane może, zdaniem osoby, która na takiej liście się znajdzie, wyczerpywać znamiona art. 212 kodeksu karnego i może ona wystąpić z o
 13. Miałem do czynienia z ICS i raczej ten producent nie zdobyłby mojego zaufania. Miałem taki egzemplarz i trudno byłoby mi go porównywać z jakimkolwiek innym produktem innego producenta.
 14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1999-01-13, I ACa 1089/98 Opubl: Wokanda rok 2000, Nr. 3, str. 45 Teza: "Wizerunek człowieka jest zgodnie z art. 23 KC zaliczany do jego dóbr osobistych podlegających ochronie niezależnie od tego, czy wskutek posłużenia się nim w sposób bezprawny, a więc bez zgody zainteresowanego, przez osobę trzecią, doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, jak cześć czy godność. Zakres ochrony wizerunku w sposób szczegółowy określa art. 81 Prawa autorskiego (rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim." W uzasadnieniu: "Zakres ochrony
 15. Swoje stałe obcowanie z TM rozpocząłem w roku 1997 (wiek ubiegły), nie licząc wcześniejszych epizodów. Przez mój arsenał przewinęło się różnych egzemplarzy, nie tylko TM, około setki. Styczności nie miałem jedynie z produktami producentów ostatnio zaistniałych (Cyma, Well ... ). W moim przekonaniu, TM daje komfort całkowitej pewności, że replika będzie działać zawsze. Nie mam żadnych ambicji ingerowania we wnętrze "giwerki", więc funkcjonuję wyłącznie na tzw. "stock'u". Ale w wydaniu TM w zupełności ten "stock" mi wystarcza. Z posiadanych AEG'ów TM, a było ich sporo, żaden i nigdy nie odmówił
×
×
 • Create New...