Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Soman

Użytkownik
 • Content Count

  456
 • Joined

 • Last visited

 1. Włóż baterie, przekręć pokrętło na "K". Jeśli zapali się lampka i usłyszysz sygnał - działa. Nic więcej w domowych warunkach nie zrobisz.
 2. Przy ślepej amunicji czasami nabój nie jest dosyłany do komory i "wychodzi bokiem" zamiast "w lufę" - prawdobodobnie chodzi o zagięcia na końcu naboju, którymi nabój lubi się po drodze gdzieś zaczepić, druga przypadłość to łuska po wystrzale klinuje się w okienku wyrzutowym (chyba zbyt mały odrzut i niewystarczająca siła do ekstrakcji łuski). Przy ostrej amunicji nigdy zacięcia nie miałem.
 3. Jeśli ma fabrycznie niepełny płaszcz, to najprawdopodobniej jest to pocisk myśliwski.
 4. To raczej nie Mosin. Poniżej masz link, a w nim na dole wymiary pocisków: http://ammo-collection.com/index.php?title=7,62%D1%8554R/%D0%94 Na moje oko to pocisk do mausera 7.92X57JS Ten link może Ci pomóc: http://omegacrossroads.com/GunCabinet/8X57/8mmMauser.htm
 5. Wszystkie informacje znajdziesz tu: http://forum.wmasg.pl/index.php?app=core&module=search
 6. Nadaje się. Ważniejsze jest, żeby w klacie nie był za duży albo za mały.
 7. Niemieckie do M65 pasują. Nie ma nieszczelności. Sprawdzone w gazie.
 8. Wynajem stanicy to tylko jedna ze składowych ceny. Są jeszcze tak prozaiczne koszty jak np. worki na śmieci, taśmy, artykuły biurowe, rekwizyty, paliwo, pamiątkowe gadżety... Ponadto w tym roku chcieliśmy znacznie bardziej rozbudować teren. Miały być umocnienia polowe ze słomy, amunicja do moździerzy, atrapy min-pułapek i inne tym podobne. W planach było wypożyczenie profesjonalnych środków łączności... Niestety to wszystko kosztuje.
 9. Tuksiak - warunki do bytowania z dzieciarem są - jakiś pokój w budynku znajdziemy. Składane turystyczne łóżeczko też się zorganizuje. Nawet dyżury do przewijania możemy ustalić. EDIT: Ludzie w sztabie też się przydadzą...
 10. W związku z udaną reanimacją naszego forum, rozpoczynamy zamieszczanie na nim materiałów i informacji przydatnych na zlocie. Zapraszamy: http://forum.teamdelta.pl/viewforum.php?f=3
 11. Prawdopodobnie jest to bagnet do SWT, mocno uszkodzony: http://www.old-smithy.info/bayonets/fullsize/russian/Russia%20SVT38%20and%2040%20comparison.jpg
 12. Nieuchronnie zbliża się czas ostatecznej konfrontacji Andurii i Orillii... Kto zwycięży? Miłośnicy kóz, czy wielbiciele owiec? To okaże się ostatecznie w dniach 24-27.05.2012r. w Świbnej... ZLOT „ANTARES 2012“ REGULAMIN LOKALIZACJA: Stanica harcerska „Leśny Dwór“, miejscowość Świbna koło Żar, woj. Lubuskie. ORGANIZATOR: „Team Delta” Sekcja Sportów Ekstremalnych przy AK Lubuskim. TERMIN: 24-27 maja 2012 WPISOWE: Wpisowe wynosi 100 zł / od osoby. Nr rachunku: 18114018500000581618001001 Nr rachunku w formacie IBAN: PL18114018500000581618001001 Kod SWIFT: BREXPLPWZIE BRE Bank Zielona Góra Automobilklub Lubuski ul. Dworcowa 33 65-019 Zielona Góra dopisek: Sekcja Sportów Ekstremalnych Zlot „Antares” 2012 imię + nazwisko oraz nick ze zgłoszenia. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLOCIE: W Zlocie Airsoftowym "Antares 2012", zwanym dalej „zlotem”, uczestniczą wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych tzn. Pełnoletnie. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY ZAPROSZENIE, REJESTRUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.TEAMDELTA.PL Dla osób bez zaproszenia przewidujemy utworzenie dwóch 30 osobowych dodatkowych oddziałów ochotniczych . Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przez organizatora, osoby zostaną poinformowane drogą mailową o przyjęciu, lub odrzuceniu ich zgłoszenia. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia / wpłaty indywidualne. 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 24.04.2012. 2.Wpisowe należy przelać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zgłoszenia na konto klubu. Przekroczenie w/w terminu powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 30 dni przed zlotem, wpisowe zwracane będzie w całości. W przypadku późniejszej rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi. 4. Limit miejsc: 450. 5. Każdy z uczestników zlotu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem, oraz innymi dokumentami regulującymi zasady i przebieg zlotu. Nieznajomość w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania. 6. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn, w dowolnym czasie przed rozpoczęciem zlotu, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem zlotu, za zwrotem wpisowego, bez pokrycia jakichkolwiek innych nakładów bądź wyrównania szkód powstałych z tego powodu. 8. Uczestnik zlotu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami). 9.Uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na publikacje ich fotografii oraz materiału filmowego w celach dokumentalnych i reklamowych, łącznie z lokalną prasą, telewizją i internetem na czas nieokreślony. 10. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. 11. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. HARMONOGRAM ZLOTU: 24 maja (czwartek) 15:00 – 19:00 rejestracja uczestników zlotu; 20:00 – open end imprezy integracyjne; 25 maja (piątek) 14:00 -18:00- rejestracja uczestników zlotu; 18:00 odprawa dowódców TFów; 19:00 – 23:59 mini MILSIM dla chętnych ( zaznaczyć podczas zgłoszenia) 20:00 – dla reszty ognisko integracyjne; 23:00 - 07:00 CISZA NOCNA ; 26 maja (sobota) 07:30 - pobudka; 09:00 - 18:00 - manewry w terenie; 19:00 - obiadokolacja; 20:00 - ognisko i impreza dla uczestników; 27 maja (niedziela) 10:00 - zakończenie zlotu, DODATKOWE INFORMACJE: 1. Przybycie we wcześniejszym terminie NIE jest możliwe. Z uwagi na nowy teren i nowe zasady na nim obowiązujące, nie ma możliwości dojazdu samochodem do pola namiotowego, tym bardziej z przyczepą kempingową. Parkingi znajdują się w odległości 150 metrów. 2. Obszar zlotu zostanie wydzielony przez Organizatora. Na oznaczonym terenie zostaną wydzielone: • strefa manewrów, • strefa bezpieczeństwa (pole namiotowe); • strzelnica polowa; • strefa parkowania. 3. Baza będzie posiadać infrastrukturę sanitarną, tzn. sanitariaty i natryski. 4. Zakwaterowanie na polu namiotowym – Organizator udostępnia dla chętnych 8 namiotów wojskowych. Rezerwacji nie przyjmujemy, kto pierwszy ten lepszy... 5. Osoby chcące nocować poza terenem zlotu, zobowiązane są poinformować Organizatora i przestrzegać harmonogramu imprezy. 6. W trakcie trwania zlotu będzie czynna kantyna. 7. ZAKAZ palenia ognisk na terenie zlotu. I.ZASADY WALKI i BEZPIECZEŃSTWO. 1. Strefa walki to wyznaczony i zabezpieczony przez Organizatora obszar. 2. Dozwolone jest używanie wyłącznie replik ASG, max 500 fps. (z wyłączeniem replik snajperskich). Odstępstwa od tej zasady SA dopuszczalne i wymagają osobistej zgody organizatora. 3. Jedyna dopuszczalna amunicja ASG 6 lub 8 mm BB. (zabrania się używania BB- max Bioval). 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik poza wyznaczonym obszarem manewrów oraz po ich zakończeniu z wyłączeniem terenu strzelnicy polowej. 5. Wymagana jest ochrona oczu. Zaleca się stosowanie atestowanych gogli/okularów przeznaczonych do rozgrywek ASG lub PB. 6. W żadnym przypadku uczestnik zlotu nie ma prawa przebywać bez ochrony oczu na terenie wyznaczonym do manewrów i strzelnicy . 7. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz stosowania jakichkolwiek ładunków wybuchowych, świetlnych, ogłuszających, dymnych, łzawiących czy jakichkolwiek innych środków o działaniu szkodliwym dla żywych organizmów. 8. Dopuszcza się stosowanie urządzeń typu LWC przy kategorycznym zakazie celowania w głowę. 9. Trafienie w jakąkolwiek część ciała, munduru czy oporządzenia jest równoznaczne z wyeliminowaniem z danej rozgrywki. Zasady postępowania osób trafionych zostaną podane szczegółowo w osobnym rozkazie. Komunikacja między trafionym a pozostałymi graczami jest zakazana. Dozwolone jest dalsze używanie replik osób trafionych, po uzyskaniu wyraźnej zgody właściciela danej repliki. 10. Przypadkowe trafienie przez sojusznika powoduje taki sam skutek jak trafienie przez przeciwnika. 11. Trafianie w broń wyklucza możliwość jej dalszego użytkowania w danej rozgrywce aż do wejścia w strefę RS. 12. Rykoszety nie są uznawane. Uznawane są celne strzały po linii prostej przez niewystarczającą osłonę, tj. przez szeroko rozumiane zarośla, trawy, krzewy. 13. Nie istnieje pojęcie strzału oddanego wcześniej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesiątych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodzą obaj gracze. 14. Zabronione jest strzelanie w pobliżu osób pozbawionych ochrony oczu, tj. osób postronnych jak i do fotografów, innych osób niebiorących czynnego udziału w rozgrywce oraz zwierząt. 15.Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania kawałka materiału koloru czerwonego oraz umieszczania go w widoczny sposób w przypadku trafienia. 16. Przed rozpoczęcie scenariusza, będzie przeprowadzona losowo próba trzeźwości uczestników, oraz pomiar prędkości wylotowej kulek. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka, posiadające repliki niezgodne z regulaminem lub odmawiające poddania się badaniu, uznaje się wykluczone z uczestnictwa, jednocześnie rezygnują z uczestnictwa manewrach. Organizator zastrzega sobie prawa do użycia dowolnego urządzenia typu Alkomat i Chronograf. II. FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE 1. Używać kamery oraz aparatu fotograficznego może każdy, nie jest wymagana zgoda Organizatora. 2. Osoba obsługująca kamerę lub sprzęt fotograficzny musi być odpowiednio oznaczona kamizelką odblaskową. 3. Osoba obsługująca kamerę lub aparat fotograficzny nie jest zwolniona z obowiązku noszenia ochrony oczu. 4. Obsługa kamery lub aparatu fotograficznego powinna unikać sytuacji, w której mogłaby zdradzić pozycję walczących. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu. III. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Z uwagi na założenia fabularne oraz sprawny przebieg zlotu Organizator, motywowany wyłącznie pragnieniem zapewnienia uczestnikom jak najlepszej zabawy, wymaga bezwzględnego podporządkowania się jego poleceniom. 2. Każdy uczestnik porusza się po terenie zlotu na własne ryzyko. 3. Rozgrywka może zostać przerwana przez Organizatora w każdym jej momencie. 4. Zastrzeżona pozostaje ustalona częstotliwość radiowa Organizatora. 5. Liczebność i skład grup biorących udział w rozgrywce ustala Organizator. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zlotu. 7. Na obszarze wyznaczonej przez Organizatora strefy bezpieczeństwa oraz strefy parkowania obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik ASG. 8. Osoby obecne na zlocie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. 9. Organizator ma prawo usunąć uczestnika z imprezy bez podania przyczyn oraz bez zwrotu wpisowego czy jakichkolwiek innych nakładów lub szkód poniesionych z tego tytułu przez uczestnika. 10. Na terenie zlotu należy zachować czystość i porządek. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne uczestników, zgubione, zniszczone lub uszkodzone w czasie trwania zlotu. 12. Zgody Organizatora wymaga wykorzystanie zlotu jako okazji do rozpowszechnienia wszelkich materiałów reklamowych lub akcji promocyjnych. 13. Zabrania się uczestniczenia w rozgrywkach pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 14. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma Organizator, którego decyzja jest nieodwołalna. 15. Na terenie obozu uczestnicy poruszają się z rozładowanymi replikami tzn. bez podpiętego magazynka. 16. Organizator nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na terenie zlotu, oraz za rzeczy pozostawione w namiotach. 17. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje. Pozostałe szczegóły wkrótce... Formularz zgłoszeniowy pojawi się na dniach na naszej stronie. Mapa dojazdu: Wszystkie pytania dotyczące zlotu prosimy kierować na adres: antares2012@teamdelta.pl
 13. Jak w temacie: http://www.wrzuc.to/NcWhXwf1.wt
 14. W wypatroszonym na pewno nie. Jeśli jest, to w tzw. filtrze przeciwpyłowym, czyli w części za wlotem powietrza do filtropochłaniacza, a przed warstwą węgla.
×
×
 • Create New...