Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Radziej

MilSim 12h "Pięta Achillesa" - 18/11/2017 - Powiat Strzelecki (Opolszczyzna)

Recommended Posts

800.jpg

 

 

KSRR (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka), 1988 rok

 

Grupa Delta Force pod dowództwem majora Andrew H. Pilgrima przepada bez wieści w trakcie realizacji zadań dywersyjnych w północnym Kazachstanie. Zerwanie kontaktu nastąpiło w schyłkowej fazie operacji, której celem było pozyskanie danych wywiadowczych dotyczących kompleksów zbrojnych na granicy z Chinami. W ostatnim przeprowadzonym łączeniu w trakcie okna czasowego Pilgrim potwierdził dokonanie fotodokumentacji obszaru wraz z raportem dotyczącym jego skrytej obserwacji, a także przemieszczenie do pierwszego wytyczonego punktu ewakuacyjnego. Ostatnie zaplanowane łączenie, na 2 godziny przed ewakuacją, nie doszło do skutku. Mija już 12 godzina od czasu, kiedy planowo Pilgrim powinien zostać wyewakuowany z KSRR.

Amerykański sztab uruchomił dodatkowe środki. Misja grupy Delta Force była otoczona najwyższą klauzulą tajności, a zebrane dane miały ogromne znaczenie dla wywiadu. Na miejsce została skierowana inna grupa pod dowództwem porucznika Briana Cristalla, mająca przeprowadzić akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Na godzinę przed jej mobilizacją sztabowcy odebrali ciche nawoływanie pochodzące z radiostacji Pilgrima, ale nie udało się zrozumiale odczytać komunikatu. Czas nieubłagalnie mija...

 

on_N5_L6_GLk_SI.jpg

Oddział A. H. Pilgrima

 

Kristall.png

Por. Brian Cristall

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejsce: Gmina Izbicko - Województwo Opolskie, https://www.google.pl/maps/dir//50.6338902,18.2375355/@50.6356382,18.1668676,10.75z

 

Start gry/wyjście w teren: około 0900 18.11.2017r. (w zależności od wytycznych).

Koniec : około 2100 18.11.2017r. (w zależności od wytycznych).

 

Organizator: Radziej

 

Impreza +18 (choć dopuszczam wyjątki - osoby mi znane, pod opieką)

 

Charakter działań - dynamiczne, przeważająco w małych grupach, bez stałych baz.

 

Wpisowe - 20PLN od osoby na konto: 27 2490 1044 0000 4200 0000 2939 (Bartosz Radziejewski).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZASADY:

 

1. Zgłoszenia

 

1.1 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez uczestników imprezy (dotyczy to w szczególności szkód materialnych oraz zdrowotnych). Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, godząc się na zaproponowaną przez organizatorów formułę zabawy.

1.2 W zgłoszeniu powinny się znaleźć:

- pseudonimy członków zespołu

- umundurowanie

- liczba urządzeń do łączności radiowej oraz ich typ

- liczba urządzeń zdolnych do nawigacji wg koordynatów MGRS

- preferowany charakter działań (defensywne, ofensywne, mieszane)

- adresy e-mail dowódcy/zgłaszającego

1.3 Termin zgłoszeń: 1 października 2017r. - 15 listopada 2017r. - decyduje kolejność zgłoszeń.

1.4 Z uwagi na coraz mocniej odbijającą się na środowisku modę na zapisywanie się oraz nieprzyjeżdżanie, warunkiem wciągnięcia na listę jest przelew składki za zgłaszanych uczestników. Po jej odnotowaniu organizatorzy informują uczestników o przyjęciu do gry.

1.5 Minimalna liczba uczestników to 30 osób i tyle musi się zebrać do dnia 5 listopada 2017r. Maksymalnej liczby nie definiuję, ale jeśli zbliżymy się do maksimum, poinformuję na forum o wyczerpującej się puli wolnych miejsc.

 

2. Pirotechnika

 

Własna pirotechnika zabroniona. Korzystamy tylko z przewidzianej scenariuszem. Zakaz dotyczy wszystkich typów materiałów pirotechnicznych.

 

3. Limit amunicji

 

3.1 Można przenosić dowolną ilość magazynków załadowanych do poziomu 1,5 realnego odpowiednika (w praktyce jest to najczęściej 45 kulek). Nie można przenosić amunicji luzem, nie można doładowywać magazynków poza sytuacjami przewidzianymi przez fabułę (wylistowane w punkcie 3.4).

3.2 Do karabinów maszynowych można przenosić dowolną ilość magazynków pudełkowych (tzw. boxów) zasypanych do poziomu 750 kul na jeden box. Można przenosić amunicję luzem i doładować pusty box 1 raz (750 kulek). Jest to dodatkowa możliwość dla osób posiadających tylko jeden box. Karabin szturmowy z wpiętym drumem to nie karabin maszynowy.

3.3 Można posiadać pustą szybko ładowarkę, do zastosowania w sytuacjach z pkt. 3.4.

3.4 Aby uzupełnić wystrzeloną amunicję można skorzystać z :

a) poprosić o amunicję kolegów z zespołu, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)

b) umownie przejąć amunicję z magazynków zabitych i przeszukanych wrogów, (wymagana zgodność kalibrów palnych odpowiedników)

c) uzupełnić zapas w punkcie uzupełnień, jeżeli takowy jest przewidziany w scenariuszu.

 

4. Teren gry

 

https://drive.google.com/file/d/0B8VhKwG-8lKKVnlGOXlCUzJra2M/view?usp=sharing

19km kw.

Wszystkie współrzędne będą podawane w systemie MGRS.

Teren przeważająco płaski, las mieszany z przewagą igieł, liczne cieki wodne i mokradła

Zdjęcia terenu: pojawią się po 24 października 2017r.

 

5. Ograniczenia

 

Na imprezie zabronione jest korzystanie z WSZELKICH urządzeń optoelektronicznych (urządzeń ręcznych, montowanych na głowę oraz na repliki), a także wszelkiego rodzaju celowników laserowych. Rezygnacja z udogodnień wyrówna rozgrywkę oraz ją uatrakcyjni.

 

6. Bezpieczeństwo

 

6.1 Przez cały czas trwania symulacji każdy uczestnik musi mieć założone okulary ochronne. Zasada ta obowiązuje także podczas snu.

6.2 Zakazuje się wykorzystywania statusu osób poza grą (cywile, myśliwi, traktorzyści, turyści, menele itd.) za wyjątkiem zadań fabularnych, określonych przez organizatora.

6.3 Zabrania się zbliżania do zabudowań cywilnych (dotyczy w szczególności przechodzenia przez okoliczne wsie). Należy unikać kontaktów z osobami postronnymi gdy tylko to możliwe. Szczególną ostrożność należy zachowywać po zmroku oraz na terenach nadrzecznych.

 

7. Trafienia

 

7.1 Liczy się każde bezpośrednie trafienie (nie rykoszet)

7.2 Każde miejsce na ciele się liczy.

7.3 Hełmy i kamizelki nie chronią. Postrzał w plecak, wystającą ładownicę, karimatę itp. - traktowane jak postrzał w plecy.

7.4 Serie traktuje się jako jeden strzał.

7.5.Inne sposoby eliminacji:

- „silent kill” (tzw. "nie żyjesz") NIE DZIAŁA.

- w celu cichej eliminacji należy zadawać "rany" gumowym nożem (lub innym - bezpiecznym, przeznaczonym do treningu), wyprowadzając realistycznie wyglądający cios. Żadne klepanie, stukanie czy walenie.

- eliminacja osoby śpiącej: strzelamy w śpiwór lub używamy gumowego noża i informujemy o tym ofiarę jeżeli nie wiemy, czy zorientowała się o otrzymanym trafieniu.

7.6 Postrzał w broń eliminuje wyłącznie broń (można przejąć broń od rannego/zabitego gracza - należy wtedy podejść do takiego gracza poinformować go, że przejmuje się jego broń FIKCYJNIE - oznacza to, że nasza broń jest teraz sprawna, a przeciwnika uszkodzona/odebrana).

 

8. Rany i leczenie

 

8.1. Osoba trafiona musi:

- głośno i wyraźnie krzyknąć "DOSTAŁEM"

- paść na glebę

- nie wolno się jej komunikować - wolno jej tylko jęknąć lub zacharczeć, może krzyczeć "MEDYK".

- oznaczyć się - kładzie/przewiązuje sobie CZERWONĄ szmatą w miejsce trafienia (w nocy oznacza się CZERWONYM światłem chemicznym)

- leżeć na ziemi do dalszych czynności/ opatrzenia. Może poruszać się, czołgając do około 3 m.

- sprawdzić czas

8.2 Trafieni nie ostrzegają, nie łażą, nie przeszkadzają.

8.3 Opatrzenie musi nastąpić w ciągu 30 minut od otrzymania rany. W przeciwnym wypadku kończy się to ZGONEM trafionego.

8.4 Opatrzenie polega na założeniu opatrunku osobistego w miejscu trafienia - dokładnie w miejscu trafienia! Musi to być zrobione porządnie i realistycznie. Pomocy może udzielać jedynie przeszkolona osoba - medyk.

8.5 Liczba medyków w każdym zespole podyktowana jest bezpośrednio wytycznymi, zgodnymi z fabułą. Medyk to rola przypisana na cały czas trwania gry, nie można tej funkcji przekazywać innym osobom. W szczególności zabrania się stosowania wyjątkowo pedalskiej metody "poczekajmy, aż ktoś dostanie i wtedy uleczy go najbliższy żywy". Medyk nie może także udzielić sobie samemu pierwszej pomocy.

8.6 Ranny opatrzony przez przeciwnika może zostać przez niego:

- uśmiercony na miejscu – strzał w but, ładownicę itp.

- pozostawiony samemu sobie

8.7 W przypadku, gdy gracz, który był już opatrywany, zostanie powtórnie trafiony następuje jego ZGON.

8.8 Gracze, których stan nastąpi na skutek wykrwawienia, pozostają na miejscu jeszcze przez 10 minut od zgonu. Ma to umożliwić innym przeszukanie.

8.9 Zabrania się dobijania rannych. Zabić można tylko opatrzoną osobę.

8.10 Gracz który został wyeliminowany trwale z gry, lub też z niej zrezygnował, zobowiązany jest do widocznego oznaczenia swojej osoby:

- gracz, którego zgon nastąpił za dnia, zakłada jaskrawej barwy "szmatę" (mogą być: czapka, arafatka, chusta lub jakikolwiek materiał koloru rażącego) na głowę

- gracz, którego zgon nastąpił w nocy, montuje w widocznym miejscu światło chemiczne (tzw. LIGHTSTICK) w kolorze ŻÓŁTYM

8.11 Martwy gracz może udać się do ewentualnej bazy wyłącznie w celu zabrania swoich rzeczy, ale nie może tam pozostawać. Udaje się na punkt startu (Parking) i tam czeka na kolegów, lub, jeśli może, wraca do domu.

 

9. Przeszukanie

 

9.1 Możliwe jest przeszukanie rannego przeciwnika lub zwłok celem:

- znalezienia map, dokumentów, rozkazów, notatek

- odebrania amunicji

- sprawdzenia kanału łączności

- odebrania radiostacji

- odebrania replik

9.2 Amunicję odbiera się umownie (poprzez uzupełnienie sobie magazynków własną szybkoładowarką o taką liczbę kulek, jaka pozostała przeszukiwanemu, nie przekraczając limitu przenoszonej amunicji dla jednego operatora).

9.3 Replikę oraz radiostację odbiera się umownie. Przeciwnik, jeśli wróci do zdrowia, nie będzie mógł jej użyć. Odebranie repliki oraz radiostacji przeciwnikowi pozwala na ponowne użycie własnej, jeśli wcześniej się ją utraciło na skutek zniszczenia lub odebrania.

9.4 Każdy przedmiot przy przesłuchaniu musi zostać fizycznie znaleziony przez przeszukującego. Jeśli ranny/zabity nie zgadza się na grzebanie w jego rzeczach, wypowiada formułę “biały ręcznik” i natychmiast, dobrowolnie oddaje WSZYSTKIE posiadane przedmioty w postaci map/dokumentów, rozkazów, notatek. Repliki, radiostacje oraz amunicję z magazynków (jako rzeczy objętościowo duże) przeszukujący powinien zlokalizować sam.

 

10. Branie jeńców

 

Nie przewiduje się brania jeńców.

 

11. Pojazdy

 

Żadne pojazdy nie biorą udziału (dotyczy to również prywatnych aut).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie jestem ekapertem, ale lunety i lornetki to nie optoelektronika. Podobnie sklasyfikowalbym kolimatory, choc tutaj jestem mniej pewien. Chodzi o urzadzenia wykorzystujace swiatlo - noktowizory i termowizory.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam ponownie ;-)

Tak sobie co jakiś czas czytam ponownie zasady, i znalazłem jedną nielogiczność - NIE WOLNO przenosić amunicji luzem, ale wolno mieć pustą szybkoładowarkę w celu uzupełnienia amunicji w przypadkach przewidzianych scenariuszem. Jednym z takich przypadków jest UMOWNE przejęcie ammo od rannego/KIA , i tu jest problem - powiedzmy że zostało u KIA 5 pełnych magazynków, więc mógłbym 5 swoich uzupełnić, tylko że... nie mam skąd, bo luzem kulek mieć nie wolno ;-)

 

I jeszcze pytanie czysto techniczne, czy do oznaczenia się po trafieniu musi być koniecznie czerwony lightstick, czy może być to czerwona lampka, np. rowerowa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

To prawda, dziękuję za czujność.

 

Musi być to lightstick - niektórzy używają czerwonego światła do czytania map, rozkazów lub w ostateczności oświetlenia sobie drogi przez gęste chaszcze.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Otwieram zgłoszenia. Zachęcam osoby dotąd nieznające tematyki milsimowej do spróbowania. To dobra okazja na złapanie zajawki. Nie trzeba się zgłaszać ekipami, dopuszczam także w pojedynkę czy duety. Proszę nie zwlekać ze zgłoszeniami. Lepiej się zaanonsować, a później doprecyzować zgłoszenie niż trzymać mnie do końca w niepewności.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jesteśmy już sporo powyżej zakładanego minimum frekwencji. Oznacza to, że proszę Was o konkretyzowanie zgłoszeń - prawdopodobnie pula miejsc wyczerpie się przed czasem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skracam czas na zgłoszenia do 12.11 (nd.) - godzina 12.00. Do tego czasu musi pojawić się PW ze zgłoszeniem. Wpisowe musi się zaksięgować wówczas do 13.11 (pon.).

Przydziały rozsyłam na początku tygodnia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziś rozsyłam komplet wytycznych oraz przydziały.

 

Parę osób zrezygnowało, więc jestem w stanie przyjąć kilka osób w ramach uzupełnienia. Kontakt PW.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziękuję wszystkim za spotkanie, po tym "kicaniu" będę się leczył z zakwasów dwa dni :icon_smile: Już wiadomo dlaczego "Pięta Achillesa". Chodzenie drogami, po zmroku, to był komforcik :icon_biggrin:.

Przebyty dystans około 16km.

Niżej mapka z trasą przejścia DeltaForce:

pa.JPG

www.ksero.erf.pl/upload/achilles/pa.JPG

Edited by gajdziu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na starcie odpadło od nas 6os, a w połowie gry zacząłem się zastanawiać czy to jeszcze milsim czy już może grupowy test impregnatów do obuwia - koniec końców chyba każdy z naszej strony miał okazję popływać :D

 

W imieniu TAZu i GRSu dziękuję za dobrze przygotowaną imprezę!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wielkie dzięki za udaną imprezę buty trochę przemokły ale tylko w jednym momencie trochę zmarzlismy. Mój zespół pokonał 22 km. Nogi bolą jak po dobrym milsimie w górach, niedługo raport AAR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport AAR Międzynarodowa Grupa najemników Chińskiej Republiki Ludowej

141330LTNOV17

Strefa UTM: 34UCB

 

Dowodzenie misją - IC grupy - Morf

 

Drużyna 1

 1. Morf
 2. Simon
 3. Wojtaz
 4. Mlina
 5. Rejd
 6. Rozyn
 7. Sopel
 8. Seba

Drużyna 2

 1. Szczupły
 2. Kaj
 3. Ponury
 4. Achmed

830 Odprawa decyduję o podzieleniu nas na dwa zespoły.

Mamy 3 głównie cele misji oraz 4 cele o mniejszym priorytecie.

 

Na odprawie ustalam zadania dla ekipy Szczupłego:

wysoki priorytet:

Rozłożenia markerów IR w punktach 34UCB0478513119, 34UCB0358012857, 34UCB0221913125.

Średni priorytet:

Zatrucie ujęć wody :34UCB0196112490, 34UCB0478113123,

Przeszukanie strefy rozbicia się amerykańskiego śmigłowca desantowego oraz pozyskanie materiałów czarne skrzynki Strefa rozbicia 34UCB0234112537.

Drużyna dowodzona przez Szczupłego wykonała wszystkie zadania.

 

Moja drużyna wykonuje następujące zadania

845 start Przeprowadzenie procedury S.A.L.U.T.E przez co najmniej godzinę w pobliżu ulokowania rakiet średniego zasięgu punkt 34UCB0491512229. Wykonanie procedury nie wcześniej jak 181030LTNOV17. Detonacja ładunku w dowolnym momencie.

1000 docieramy w poliże punktu rozlokowania rakiet i od razu nawiązujemy kontakt z przeciwnikiem..

1015 Szczupły mija nasze pozycje

1030 próba podejścia bliżej wyznaczonego celu w celu wykonania zadania, wysyłam dwie osoby. Część drużyny obchodzi siły kazachskie od północy. Niestety przeciwna ekipa zajęła dogodne miejsca do obrony

1045 kontakt bez strat własnych podejmuję decyzję o wycofaniu oddziału.

S.A.L.U.T.E

Size- 7-8 osób

Activity- Przeciwnik zajął pozycje obronne w okolicy 34UCB0491512229. Pozycje kazachskich były rozciągnięte na południowy zachód od polanki i powoli przemieszczali się w kierunku naszych pozycji na południowy wschód.

Location - 34UCB0491512229 las liściasty na północy polanka teren lekko pofałdowany niewielkie pagórki.

Uniform- Wszystkie zaobserwowane jednostki mają jednolite umundurowanie Multicam wszyscy posiadają maskowanie Ghillie.

 

Time: 1000 do 1200

Equipment: Karabiny Snajperskie, AR 15, nie zaobserwowano, aby przeciwnik posiadał karabin wsparcia.

 

1200 kończymy zadanie i wycofujemy się na północ

1225 rozkładamy Markery IR 34UCB0196112490

1230 przerwa na posiłek

1315 lokalizujemy punkt 34UCB0418911995 niestety nie mamy znaczników IR

1320 nawiązujemy kontakt z ekipą Szczupłego. Z powodu awarii urządzenia GPS w ekipie Szczupłego ustalamy, że ja wraz ze swoją ekipą udajemy się w wyznaczone miejsce w celu połączenia obu drużyn.

1340 zatruwamy ujęcie wody 34UCB0371912340

14:20 spotkanie ze Szczupłym przy remontowanej drodze

1500 podchodzimy ponownie do punktu lokalizacji rakiet.

Szczupły obchodzi przeciwnika północy w 4 osoby, 2 osoby podchodzą przeciwnika od zachodu a pozostałe 6 osób podchodzi przeciwnika od południa.

Przeciwnik od wschodu ma polankę więc z tego kierunku atak jest niemożliwy.

Całe natarcie koordynujemy przez radio i uderzamy w jednym momencie.

15:10 udaje nam się unieszkodliwić 3 osoby z obrony, jedna osoba ucieka a my mamy dwóch rannych. Szybko okazuje się, że pośród rannych obrońców jest dowódca sił Kazachskich Tołgat Karczarow. Nakazuję go opatrzyć, a potem humanitarnie wyeliminować - wyeliminowanie dowódcy sił kazachskich było priorytetowym celem misji.

1530 szukamy rakiet niestety nie udaje się nam ich odnaleźć przez 20 min i podejmuję decyzję o odpaleniu ładunków wybuchowych. Okazuje się, że przeciwnik sprytnie zamaskował stanowisko wyrzutni rakiet, odpalenie ładunków miało miejsce około 8 metrów od rozlokowania rakiet, ale według naszego pirotechnika odłamki zniszczyły stanowisko.

1615 docieramy na miejsce założenia zasadzki średni priorytet. Odcinek drogi ma prawie 1 km więc ustalam dzielimy się na 3 zespoły 34UCB0356211352 oraz 34UCB0492511187

1645 wszystkie zespoły zajmują ustalenie pozycje.

1730 ekipa Szczupłego obserwuje czerwone światła 2 osoby. Uznajemy, że są to trupy i przepuszczamy przeciwnika dalej.

1800 kończymy zadanie patrol nie pojawił, się morale spada jest zimno.

1815 Udajemy się do ostatniego punktu. Wysadzenie Kazachskiej stacji pomiarowej 34UCB0605812789

1915 kontakt z wrogiem, który pilnował stację pomiarową. Wynik 3 osoby zabite po stronie sił Kazachskich w naszej drużynie jedna osoba ranna

19:20 wysadzenie stacji pomiarowej oraz koniec wszystkich zadań udajemy się do punktu ewakuacji.

20:25 docieramy do punktu ewakuacji UCB0413514371

Koniec działań

 

Wykonaliśmy wszystkie cele Misji.

Wysoki priorytet:

Przeprowadziliśmy Procedurę S.A.L.U.T.E.

Wyeliminowaliśmy dowódcę sił kazachskich Tołgata Karczarowa.

Zniszczyliśmy rakiety - detonacja 8 metrów od rakiet.

Rozłożyliśmy 4 Markery IR.

Średni priorytet

Wysadzenie kazakchskiej stacji pomiarowej.

Zatrucie 3 ujęć wody.

Przeszukanie strefy rozbicia śmigłowca oraz pozyskanie czarnej skrzynki.

Zorganizowanie zasadzki – przeciwnik nie pojawił się

Straty własne: 3 osoby ranne.

Strona przeciwna: 6 osób na stałe wyeliminowane.

 

Podsumowując przeliśmy 22 km teren płaski, ale wymagający podmokły. Zadania ciekawe ogólne wrażenie bardzo dobre.

Edited by morf124

Share this post


Link to post
Share on other sites

Synu Tałgorata Karczarowa będę czekał na ciebie i zlikwiduję cię jak twojego ojca. Będziesz błagał o litość jak on.

 

Ps. Rakiety zostały zniszczone. Odłamki trafiły w zbiornik z paliwem jednej rakiet i doszło do eksplozji całej wyrzutni :-)

 

Synu Tałgorata Karczarowa będę czekał na ciebie i zlikwiduję cię jak twojego ojca. Będziesz błagał o litość jak on.

 

Ps. Rakiety zostały zniszczone. Odłamki trafiły w zbiornik z paliwem jednej rakiet i doszło do eksplozji całej wyrzutni :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

AAR DELTA FORCE

IC: KRYSTOL (fab. Brian Cristall)

 

Zadania:

']

(...)

 

b. Siły własne:

Jednostka Delta Force w sile drużyny. Dowódca: Brian Cristall. Dobre wyposażenie i wyszkolenie. Broń automatyczna, środki łączności średniego zasięgu. Jednostki amerykańskie realizują misję ratowniczą z elementami dywersji.

 

(...)

 

2. CELE MISJI

 

- Dotarcie na miejsce nadania ostatniego komunikatu przez oddział Pilgrima. Przeszukanie obszaru w poszukiwaniu śladów. Komunikat nadano w punkcie 34UCB0277313598 - wysoki priorytet

 

- Odnalezienie materiałów "Pięta Achillesa" - wysoki priorytet

 

- Odnalezienie dwójki pilotów śmigłowca, zestrzelonego nad obszarem. Piloci realizują procedurę ewakuacyjną na z góry ustalony punkt EVAC. Należy ich odnaleźć, włączyć do oddziału i ewakuować się z AO po wykonaniu całej misji. RV z pilotami 181400LTNOV17 - 181500LTNOV17 w punkcie 34UCB0461313426. Łączność radiowa ustalona ze sztabem: 455.000. Wysoki priorytet.

 

- Eliminacja dowódcy sił kazachskich - Tałgata Karczarowa - średni priorytet

 

- Przeprowadzenie procedury S.A.L.U.T.E przez co najmniej godzinę w pobliżu punktu ulokowaniu rakiet średniego zasięgu - punkt 34UCB0491512229. Denotacja ładunku w dowolnym momencie trwania operacji - obsada punktu może się rotować (petarda + świeca dymna w dzień/stroboskop w nocy) - średni priorytet

 

- Przedostanie się do obszarów wodonośnych i pobranie próbek wody. Na dystans 100m od wyznaczonych punktów może dostać się tylko osoba ubrana w kombinezon OP1. Próbki wody wytransportować z AO po zakończeniu misji.

Punkty poboru materiału: 34UCB0196112490, 34UCB0497011798. Średni priorytet

 

- Wysadzenie kazachskiej stacji pomiarowej. Należy ona do jednostek specjalnych, które przeprowadzają obowiązkową kontrolę czynników środowiskowych z uwagi na aktywność pobliskich elektrowni atomowych. Zadanie wykonać nie wcześniej jak 181745LTNOV17. Obsada punktu może się rotować. Punkt: 34UCB0605812789. Ładunek stanowi petarda + stroboskop. Niski priorytet

 

- Ewakuacja z AO po wykonaniu misji w punkcie EXFIL.

 

3. WYKONANIE

Operację prowadzicie pieszo, teren traktujecie jako nieprzyjazny. Ze względu na położenie przydzielonego AO bezwzględnie unikać kontaktów z ludnością cywilną. Unikać wykrycia przez OPFOR. Infil i Exfil sił głównych - 34UCB0281511496

 

4. DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ

a. Dowodzenie

Dowodzenie misją - IC grupy - Brian Cristall

Skład:

1. Krystol - B. Cristall - IC

2. (nieobecny)

3. Emdżej

4. (nieobecny)

5. Jeż

6. Gajdziu

7. (nieobecny)

8. (nieobecny)

9. Hewi

10. Radziej

 

(...)

 

Wykonanie:

180920NOV17 - Wymarsz z punktu INFIL w 34UCB0281511496 w kierunku punktu poboru próbki wody na współrzędnych 34UCB0196112490.

181015NOV17 - Pobranie próbki wody z punktu i kontynuacja marszu w kierunku ostatniej znanej pozycji Pilgrima (34UCB0277313598).

181145NOV17 - Odnalezienie zwłok Pilgrima, w wyniku przeszukania znajdujemy zaszyfrowane współrzędne ukrycia materiałów "Pięty Achillesa".

181150NOV17 -181250NOV17 - Postój ~100-200m S od punktu odnalezienia Pilgrima związany rozszyfrowywaniem współrzędnych. Po zakończeniu ruszamy spotkać się z pilotami, po drodze nawiązując kontakt wzrokowy z niezidentyfikowanymi siłami poruszającymi się mniej-więcej równolegle do naszego kierunku marszu. Odrywamy na E-NE w celu uniknięcia potencjalnego kontaktu ogniowego. Marsz od wyjścia mocno utrudnia nam ukształtowanie terenu, bardzo spowalniając nasze tempo.

181400NOV17 - Około 800m od punktu RV nawiązujemy kontakt radiowy z pilotami.

181415NOV17 - Tył melduje kontakt wzrokowy z przeciwnikiem kilkaset metrów za nami na drodze. Podczas podejścia do punktu RV z pilotami, wzmagamy czujność.

181425NOV17 - RV z pilotami w punkcie 34UCB0461313426, po krótkim postoju 2 pilotów dołącza do oddziału (liczymy teraz 8 osób) i 181445NOV17 ruszamy w kierunku zadania SALUTE (34UCB0491512229).

181505NOV17 - Przeprawa przez rzekę, kontakt wzrokowy z nieprzyjacielem, odrywamy wzdłuż rzeki i robimy długie obejście od zachodu.

181535NOV17 - Szpica melduje kontakt wzrokowy z nplem na drodze NW od SALUTE, kierunek podejścia prawdopodobnie spalony. Decyzja - obchodzimy szerokim łukiem w kierunku E-SE aby na punkt SALUTE wejść od NE. Rozdzielamy ekipę, 5 osób rozstawia się w linii i zalega NE od SALUTE kilkadziesiąt metrów od wzgórza, 3 osoby kieruję SW na wzgórze i dalej jak najbliżej punktu.

181550NOV17 - Rozpoczęcie obserwacji, obserwujący meldują kontakt w liczbie co najmniej 3 sztuk, w tym co najmniej 1-2 trupy.

181620NOV17 - Przegrupowanie na wzgórzu i przystąpienie do szturmu pozycji przeciwnika, okazuje się że trupami byli wszyscy zaobserwowani. Pośród trupów identyfikujemy Karczarowa - ktoś nas ubiegł w jego eliminacji. Zadanie SALUTE niewykonane. Zakładamy ładunek, detonujemy i 181630NOV17 wyruszamy na drugi punkt pobrania próbki wody w 34UCB0497011798. Od N-NE słychać ruch, zwijamy się na S wzdłuż skraju polany. W związku z szybko zapadającymi ciemnościami i wcześniejszymi doświadczeniami z trudnym terenem podejmuję decyzję o porzuceniu zadania ze stacją (najniższy priorytet) i poruszaniu się już wyłącznie drogami.

181655NOV17 - Samochód i światła na trasie do punktu, zalegamy w lesie przy drodze czekając na rozwój sytuacji. Prawdopodobnie cywile. Pozostajemy na pozycjach unikając wykrycia.

181720NOV17 - Drogą, tuż przy naszej pozycji, mijają nas 3-4 trupy.

181725NOV17 - Decyzja o wysłaniu pojedynczego człowieka na czerwonym świetle w punkt pobrania wody. Reszta pozostaje w ukryciu przy drodze. Prawdopodobni cywile oddalają się(?).

181735NOV17 - Pobranie próbki wody i 5 minut później wymarsz na ostatnie zadanie - odzyskanie materiałów "Pięta Achillesa".

181750NOV17 - Kontakt na skrzyżowaniu (latarki) - potencjalna zasadzka - zawracamy. Po drodze natykamy się ponownie na samochód, jednak odjeżdża od nas umożliwiając dalszy marsz. Następuje zmiana trasy - szerokie obejście w kierunku E i dopiero dalej na S.

181820NOV17 - Piloci + 1 osoba odłączają się wcześniej i udają od razu na EXFIL. Oddział liczy teraz 5 osób.

181910NOV17 - Podejmujemy materiały i ruszamy do punktu EXFIL.

181955NOV17 - DELTA FORCE osiąga punkt EXFIL i bez strat własnych kończy misję.

 

Niżej mapka z trasą przejścia DeltaForce:

pa.JPG

www.ksero.erf.pl/upload/achilles/pa.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. CELE MISJI

- Dokonanie instalacji stanowiska rakiet średniego zasięgu w punkcie

34UCB0491512229. Stanowisko rakiet składa się z wyrzutni na statywie oraz

plandeki, pełniącej zadania maskująco-osłonowe. Stanowisko rakiet, od momentu

instalacji, powinno znajdować się przez 1/3 czasu trwania operacji (około 3,5h)

pod nadzorem sił kazachskich (minimum 4 operatorów w jednym momencie).

 

Dopuszczalna jest zarówno obrona stacjonarna, jak i patrole wokół. Czas

obsadzenia stanowiska nie musi być ciągły, może być rozłożony na etapy.

Spodziewana jest aktywność przeciwnika wokół strefy. Wysoki priorytet.

 

- Ochrona dowódcy sił kazachskich - Tałgata Karczarowa - wysoki priorytet.

 

- Przeszukanie strefy rozbicia się amerykańskiego śmigłowca desantowego.

Pozyskanie materiałów (czarna skrzynka), ewentualna eliminacja żywych,

fotografia wraku. Strefa rozbicia: 34UCB0234112537 (promień 100m). Wysoki

priorytet.

 

- Eliminacja dowódcy sił amerykańskich Briana Cristalla. Przechwycenie

materiałów wywiadowczych o nazwie Pięta Achillesa. Wysoki priorytet

 

- Pobranie próbek wody z trzech lokalizacji. Według sztabu istnieje szansa, że

została skażona w wyniku działalności okolicznych reaktorów atomowych. Próbki

należy przenieść do stacji pomiarowej i pozostawić w środku niej. Lokalizacja

punktów, gdzie należy pobrać próbki wody: 34UCB0196112490,

34UCB0371912340, 34UCB0478113123.

Lokalizacja stacji pomiarowej: 34UCB0605812789

Średni priorytet.

 

- Likwidacja markerów IR, ulokowanych dla sił specjalnych ChRLD, planujących

penetrację obszaru. Markery ID rozłożono w 4 z 5 lokalizacji.

Podejmowanie/likwidację markerów rozpocząć nie wcześniej niż

181515LTNOV17.

Lokalizacje: 34UCB0478513119, 34UCB0358012857, 34UCB0418911995,

34UCB0535311490, 34UCB0221913125. Średni priorytet.

 

- Przeprowadzenie patrolu jednej z kluczowych dróg dla komunikacji w obszarze.

Patrolowanie powinno być przeprowadzane nie krócej niż 1,15h trwania operacji

przez minimum 4 operatorów naraz. Czas prowadzenia nie musi być ciągły, może

być rozłożony na etapy. Start prowadzenia patrolu nie wcześniej niż

181745LTNOV17.

Ciąg drogi: 34UCB0356211352 - 34UCB0492511187. Średni priorytet

 

- Ewakuacja z AO po wykonaniu misji w punkcie EXFIL.

 

3. WYKONANIE

Operację prowadzicie pieszo, teren traktujecie jako znany, ale nie w pełni

bezpieczny. Ze względu na położenie przydzielonego AO bezwzględnie unikać

kontaktów z ludnością cywilną. Unikać wykrycia przez OPFOR. Infil i Exfil sił

głównych - 34UCB0608811294

 

 

Siły własne:

TAZ 7 osób, 5x M4, 1x AK74, 1xm249, marpat, wz93, woodland + ghille

GRS 4 osoby 4x M4 pencott + ghille

 

 

0900 Start 11 osób, wszyscy udają się na punkt rozłożenia rakiet- późniejszy fob

1000 Dotarcie w rejon polany, rozpoczęcie podejścia

1015-1100 Obserwowanie manewrów przeciwnika i wypchnięcie go z rejonu, straty własne- postrzał w replikę.

1115 Rozłożenie i zamaskowanie wyrzutni

1330 Wysłanie zespołu 1 (4osoby) na wschód celem przeszukania rejonu rozbicia śmigłowca oraz wykonania zadań w jego rejonie (woda1 i woda2, oraz od godziny 1515 ir2 i ir5)

1415 Wysłanie zespołu 2 (osoby) na północ celem pobrania próbki wody3 i o 1515 przejęcia znacznika ir1

1500 Obrona bazy przed siłami Najemników- z okrążenia udaje się wyrwać jedynie jednej osobie. Tałgat Karczarow umiera.

 

Zespół 1

14:00 pierwsza próbka wody

14:45 odnajdujemy marker, zostawiamy go

15:15 odnajdujemy wrak heli, brak rannych, brak czarnej skrzynki

15:30 pobieramy próbkę wody nr 2

16:30 odnajdujemy pierwszy marker IR

18:00 odnajdujemy drugi marker IR

18:00-19:20 sprawdzenie dwóch koordynatów z markerami, nie znajdujemy niczego (prawdopodobnie ir1)

19:40 kontakt z grupą przeciwnika w drodze do laboratorium, zeskakujemy z drogi, przeciwnik przechodzi metr od naszych pozycji

19:50 dotarcie do laboratorium, zdeponowanie dwóch próbek, widzimy ładunek wybuchowy odpalony obok

20:00 w####y w##ę i lecimy na exfil, zbyt mało czasu aby wykonać patrol drogi bądź sprawdzić ostatnią lokalizację markera IR

20:40 dotarcie na parking

 

Zespół 2

1500 dotarcie do punktu woda3 i ir1, pobranie próbki i przeszukanie- markera nie znaleziono

1700-1800 nieudana próba odnalezienia ostatniego żywego z masakry w punkcie fob (później uczestnik zakończył grę)

1915 dotarcie do punktu pomiarowego i kontakt z przeciwnikiem, zespół 2 zostaje wyeliminowany.

 

Mapka z punktami z zadań:

https://photos.app.goo.gl/MHOF9NIQJaUocXFS2

Edited by Karczu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dziękuję wszystkim za grę. Mam nadzieję, że impreza spełniła Wasze oczekiwania. Tym razem, w kontraście do czerwcowego Zmierzchu Białego Księżyca, postawiłem na bardziej sprawdzone sposoby wyzwalania "interakcji": między poszczególnymi stronami, co myślę zaowocowało dreszczykiem emocji i adrenaliny, związanej z napotykaniem przeciwnika w terenie.

Fabularnie była to symulacja niesymetrycznego konfilktu z udziałem 3 stron: Kazachskiej, która sprawowała kontrolę nad terytorium oraz amerykańskiej i sił najemników na usługach rządu Chin. Amerykanie prowadzili działania ratunkowo-dywersyjne, zdecydowanie bardziej skryte i dyskretne, podczas gdy najemnicy dokonywali otwartej dywersji. Wiele punktów łączyło się fabularnie i angażowało wszystkie 3 strony.

Od zawsze przyświecającą mi ideą jest prowokowanie do długich marszów. Man nadzieję, że udało Wam się pozwiedzać ten wybitnie piękny, ale piekielnie niewdzięczny, podmokły teren - zdecydowanie trudny jak na inne płaskie, w których mieliśmy okazję bywać.

Czy jeszcze komuś przyszły do głowy jakieś uwagi? Z miłą chęcią wysłucham i przeanalizuję :icon_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...