Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
Artek

Dowodzenie (pozyskanie, analiza, ocena informacji i wydanie rozkazu przed "misją")

Recommended Posts

Słowem wstępu temat kieruję do osób, które wiedzą po co i jak się to robi. Chodzi mi o uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań i dyskusję nad powyższym zagadnieniem.

Widziałem, że część ekip bawi się w papierologię i tu moje pytanie jakich formatek używacie. Jeśli możecie to proszę o udostępnienie plików tekstowych. Jak wygląda obieg informacji u was głównie przed grą, a może jest on mocno rozbudowany już na samej grze. 

Osobiście uciekam w stronę rozwiązań i Procedur Nato, ale coraz częściej dostępne są opracowania brytyjskie, a nawet niemieckie i rosyjskie. Polskie opracowania tematu w dużej części pokrywają się z amerykańskimi i natowskimi. W tym wszystkim potrzebuję pewnego usystematyzowania. Tu pojawia się TLP. Kto go realizuje i w jakim zakresie. Tak wiem, że wszyscy. Pytam tych, którzy robią go swiadomie.

Skupić się chcę tu na: WARNO, METTT, OCOKA, DRAWD, OPORD (SMEAC), na ich formie i zakresie na potrzeby airsoftu w nurcie milsimu.

Jak wygląda u was przedstawienie wariantu działania i jaka ma formę?
Jaką rolę pełni u was mapa w przedstawieniu wariantu działania. Czy nie da się nią zastąpić CONOPSu i COA? 
Jak u was wygląda CONOPS, COA i EMLOCA? Czy ktoś bawił się MDMP?

Pozdrawiam 

Edyta 1 Dopisek o najważniejszym - TLP

Edited by Artek

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cieszę się z tej owocnej dyskusji ;)

To zacznijmy od ogółu i po ludzku. W toku prowadzonych dyskusji urodziła si taka koncepcja dowodzenia.

- określasz dostępny teren
- dane o przeciwniku w postaci - kto ile i jaka struktura organizacyjna
- dane o siłach własnych - kto ile i jaka struktura
- podajesz zamiar dowódcy - dokładnie rozpisany (myśl przewodnia dowódcy - cel, sposób realizacji zadania, podział sił pododdziału (niekonieczne), priorytety wykorzystania sił)
- dajesz oleatę (czyli taki koncepcję operacji narysowaną na mapie)
- prowadzisz kontrolę analizy, oceny
- akceptujesz ostateczne plany
- kontrolujesz przygotowanie pododdziałów 
- kontrolujesz realizację zadania (najczęściej przez radio) 
- podsumowujesz działanie 

W każdej armii na wszystko jest formatka, matryca, wzór. Widziałem trochę check list tworzonych przez graczy celem uporządkowania sobie procesów. Ja postuluje przyjecie i ujednolicenie procesu dowodzenia w milsimie, żeby było prościej, milej i przyjemniej. Dodatkowo, żeby nie wymyślać ameryki, jestem za tym, żeby przyjąć formatki wojskowe, które ktoś mądrzejszy od nas wymyślił sprawdził ich działanie. 

Zapraszam do wymieniania się formatkami i dyskusji nad procesem dowodzenia.

Tu TLP w wersji ARMY

 • Odebranie misji (Receive the Mission)
 • Wystawienie WARNO (Issue a Warning Order)
 • Przygotowanie wstępnego planu (Make a Tentetive Plan) na tym etapie rozpoczyna się planowanie
 • Przegrupowanie (Start Necessary Movement)
 • Rozpoznanie (Reconnoiter)
 • Zakończenie planu (Complete a Plan)
 • Wystawienie OPORD (Issue the Operations Order) 
 • Nadzór (Supervise) na tym etapie, w razie potrzeby i konieczności zmian w planie, tworzone są rozkazy fragmentaryczne FRAGO)

Marines na etapie planowania operacji stosuje proces BAMSIC. Proces zakłada już otrzymanie WARNO.

 • Rozpoczęcie planowania (Begin the Planing)

 • Przygotowanie rozpoznania (Arrange Recon)

 • Wykonanie rozpoznania (Make Recon)

 • Zakończenie planowania (Complete Planning)

 • Wystawienie OPORD (Issue Order)

 • Nadzór (Supervise) na tym etapie, w razie potrzeby i konieczności zmian w planie, tworzone są rozkazy fragmentaryczne FRAGO

Tutaj coś z polskiego WSOWL. Proces dowodzenia jest cyklem informacyjno-decyzyjnym, realizowanym przez
dowódcę, jednakowym na wszystkich szczeblach dowodzenia i składa się z realizacji
powtarzalnych faz, etapów i czynności. Do czterech tworzących go faz zalicza się:

 • ustalanie położenia,
 • planowanie,
 • stawianie zadań,
 • kontrolę.

TLP skopiowałek kiedyś chyba od Mroszczyka i Makowca

 • Otrzymanie rozkazu od przełożonego - musi zawierać zamiar dowódcy (wydajemy zarządzenie przygotowawcze)
 • Określenie sytuacji / Ustalenie położenia
 • Planowanie / Ocena sytuacji taktycznej (METT-TC):
 • Warning Order – WARNO / Wstępne zarządzenie bojowe:
 • Rekonesans dowódcy
 • Koordynacja działań z innymi elementami sił własnych
 • Opracowanie graficznego planu działania (szkic koncepcyjny i mapa plastyczna)
 • Operation order – OPORD, Fragmentary order – FRAGO / Rozkaz bojowy i zarządzenie bojowe (SMEAC)
 • Kontrola przygotowania do wykonania zadania
 • Realizacja
 • After Action Raport / Odprawa po wykonaniu zadania 

Jakiego procesu dowodzenia Wy używacie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×